Περίληψη Προκήρυξης Πανελλήνιου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών: "Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου τους, εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης" [pdf]

Αποτελέσματα