Banner 1

∆ιευκρινίσεις επί των Τεχνικών Όρων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία φωτιστικών σωµάτων LED σε έξι (6) ιστούς φωτισµού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]