Διοικητικό Συμβούλιο

Κωνσταντίνος Μέλλιος
Πρόεδρος ΔΣ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., μη εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Μακρής
Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Ρούτος
Αντιπρόεδρος ΔΣ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Άγγελος Βλάχος
Μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Καρδαράς
Μη εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Μπίκας
Μη εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντίνος Χριστογιάννης
Μη εκτελεστικό μέλος

Λάζαρος Τανταλίδης
Εκπρόσωπος των εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Θηρίου
Εκπρόσωπος των Λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης
Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντίνος Καρούλης
Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

 • Δημήτριος Ρούτος
 • Χρήστος Βογιατζής
 • Κωνσταντίνος Καρούλης

Βιογραφικά Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 • Κωνσταντίνος Μέλλιος

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή.

  Δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1984.

  Managing Director Γραφείου Θεσσαλονίκης, ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

  Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ εισηγμένης εταιρείας  και της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου (2007-2009).

  Μέλος του ΔΣ  της εταιρίας ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε από το 2011.

 • Δημήτριος Μακρής

  Ο Δημήτριος Μακρής είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ειδικός επιστήμονας θαλασσίων μεταφορών και λιμενικών λειτουργιών, στέλεχος στους τομείς στρατηγικού σχεδιασμού, μάρκετινγκ και πωλήσεων της ΟΛΘ Α.Ε.

  Επαγγελματική εξειδίκευση στα θέματα οργάνωσης και  λειτουργίας λιμένων, ανάπτυξη λιμένων - λιμενικές παραχωρήσεις, διαπραγματεύσεις με μεγάλους πελάτες και επενδυτές στους λιμένες.

  Έχει διατελέσει συμβασιούχος Λέκτορας και Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών από 1998-2012.

  Εθνικός συντονιστής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Port Workers Development Program» του διεθνούς γραφείου εργασίας International Labor Office για τους εργαζόμενους στους λιμένες (2003-2010).

  Είναι εκπρόσωπος της ΟΛΘ Α.Ε στον European Seaports Organization (ESPO).