Banner 1

Νέα

Δελτίο Τύπου FUTUREMED - Καθ'οδόν προς την προσβασιμότητα... [pdf]

Δελτίο Τύπου - Ίδρυση και λειτουργία του πρώτου οργανωμένου ελληνικού κέντρου ανάπτυξης για τις πολυτροπικές μεταφορές [pdf]

Στις 28 Οκτωβρίου 2014, το FUTUREMED παρείχε ένα εργαστήριο επαγγελματιών στην Όλμπια προς τους τοπικούς φορείς, με τίτλο «Μπροστά προς το Ναυτικό Ενιαίο Παράθυρο».

Δύο χρόνια μετά την έναρξη του έργου, στις 28 Οκτωβρίου 2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ναυτιλιακής Διεύθυνσης της Όλμπια,, το FUTUREMEDπαρείχε ένα εργαστήριο επαγγελματιών στους τοπικούς φορείς με τίτλο «Μπροστά προς το Ναυτικό Ενιαίο Παράθυρο». Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου για την μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών, όπου η Λιμενική Αρχή της βόρειας Σαρδηνίας εμπλέκεται έντονα.

Το εργαστήριο είχε ως στόχο να παρουσιάσει τα οφέλη του Ενιαίου Ναυτιλιακού και Τελωνειακού Παραθύρου και του Κοινοτικού Συστήματος των Λιμανιών. Η αυξημένη ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στους λιμένες της θάλασσας της Μεσογείου, βασίζεται στην εισαγωγή της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη διαχείριση των λιμενικών εργασιών. Όλα αυτά, με την προοπτική της δημιουργίας ενός πιο βιώσιμου συστήματος μεταφορών.

Το εργαστήριο ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς από το Λιμεναρχείο της Βόρειας Σαρδηνίας και της Ναυτιλιακής Διεύθυνσης, αντίστοιχα από τον Δρ GiovaniFabioSechi– που ενεργεί ως Γενικός Γραμματέας - και από τον Διοικητή (Λιμεναρχείου) CarloAlbertoNebbiaColomba, δεύτερος στην ιεραρχία. Μεταξύ των ομιλητών, επίσης συμμετείχε, ο Δρ Franco Schina που εκπροσωπεί την Περιφέρεια Lazio, στα πλαίσια του ρόλου του FUTUREMEDως επικεφαλής του έργου.

Η συνάντηση έγινε υπό την προεδρία του Διοικητή (Λιμεναρχείου) RaffaeleEsposito - Προϊστάμενος του Τμήματος της Τεχνικής Διοίκησης.

Το εργαστήριο περιελάμβανε επίσης μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, υπό την προεδρία του Δρ Andrea Campagna, επιστημονικός συντονιστής του έργου FUTUREMED, με τη συμμετοχή του Δρ Massimo Mura από την Moby Lines και του καθηγητή Carlo Marcetti από το Πανεπιστήμιο του Κάλιαρι.

Το σημείο εκκίνησης του εργαστηρίου ήταν η ανάλυση του ενιαίου θαλάσσιου Παραθύρου, που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ των διοικητικών οργάνων (Τελωνεία, Γραφεία Λιμανιού, Λιμεναρχεία, κλπ) και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εισαγωγών/εξαγωγών (ναυτιλιακές εταιρείες, λιμενικές επιχειρήσεις...), προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος logistics και να μειωθεί σημαντικά τόσο ο χρόνος που απαιτείται για την απελευθέρωση των εμπορευμάτων όσο και το κόστος για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια.

Επιπλέον, η σταδιακή και συστηματική εξαφάνιση των εγγράφων που χρησιμοποιούνται από τους φορείς πλοίων θα πρέπει να εξασφαλίζεται από μια πραγματική ηλεκτρονική μετατροπή των δεδομένων, χάρη σε μια ενιαία ηλεκτρονική διασύνδεση ικανή να λαμβάνει και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, της εθνικής νομοθεσίας και των τοπικών διατάξεων.

Ταυτόχρονα θα υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, επιτρέποντας έτσι να γνωρίζουμε τον όγκο της κυκλοφορίας, ακόμη και πριν το πλοίο φτάσει στο λιμάνι, Κατά συνέπεια, θα οργανώνεται το σύνολο των δραστηριοτήτων του λιμένα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αναμονής και να αυξηθεί η αποδοτικότητα.

Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος που επιδιώκεται από τους εταίρους του έργου FUTUREMED, και ιδιαίτερα από τη Λιμενική Αρχή της Βόρειας Σαρδηνίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια σημαντική κίνηση των οχημάτων και των επιβατών - ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (το μέγιστο είναι 12 χιλιάδες αυτοκίνητα ανά ημέρα) – που απαιτεί καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τη διαχείριση των ροών της κυκλοφορίας, με την εισαγωγή ενός συστήματος μεταφοράς πληροφοριών.

Χάρη στην αμεσότητα στην κατανομή και τη γνώση των εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών κυκλοφορίας, θα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα σύστημα πληροφόρησης για τους χρήστες και τους φορείς εκμετάλλευσης, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους χρόνους άφιξης του πλοίου, καθώς και την επιβίβαση και αποβίβαση μέσω ηλεκτρονικών πινάκων και άλλων μέσων επικοινωνίας, διευκολύνοντας έτσι τον εξορθολογισμό των εισροών κυκλοφορίας ή εκροών από το λιμάνι και την επιτάχυνση των λιμενικών εργασιών. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί επίσης η οδική κυκλοφορία.

Η διαδικασία αυτή θα καταστεί δυνατή και θα υποστηρίζεται ευρέως από τη δημιουργία ενός γενικότερου και ομοιογενούς συστήματος Check – In, το οποίο θα είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για αγαθά, οχήματα και επιβάτες μεταξύ διασυνδεδεμένων λιμένων.

Μια σειρά καινοτομιών οι οποίες, αν εφαρμοστούν, θα επιτρέψουν σε κάθε λιμένα, την άρση των εμποδίων για την προσβασιμότητα, τη μεγαλύτερη ενοποίηση του λιμανιού με τη ενδοχώρα και την ανάπτυξη του συστήματος διατροπικών μεταφορών.

Τέλος, σε μια διεθνή προοπτική, το έργο FUTUREMED θα βοηθήσει στην εναρμόνιση των συλλεγμένων δεδομένων με εκείνα των άλλων λιμένων εταίρων, προκειμένου να οικοδομηθεί - στο πνεύμα ενός πραγματικού Λιμενικού Κοινοτικού Συστήματος - ένα αποτελεσματικό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη διοικητική συμμόρφωση, την εφαρμογή ενός μεγαλύτερου ελέγχου και καθοδήγησης των δραστηριοτήτων των λιμένων, καθώς και, φυσικά, την ενθάρρυνση δημιουργίας νέων δρομολογίων και εμπορίου.

 

Το 2ο εργαστήριο του Παρατηρητηρίου FUTUREMED πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία, στις 9 Οκτωβρίου 2014. Ο στόχος αυτής της εκδήλωσης ήταν διπλός: από τη μία πλευρά να συγκεντρώσει όλους τους εταίρους μαζί για τη συζήτηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά του υπό δημιουργία Παρατηρητηρίου και από την άλλη πλευρά να ξεκινήσει την παρουσίαση του Παρατηρητηρίου στους εξωτερικούς συνεργάτες.

 


Τα παρακάτω εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη παρακολούθησαν αυτή τη μοναδική συνάντηση, όπου επαγγελματίες, επιστημονικοί φορείς, καθώς και οι δημόσιες αρχές από όλη την ζώνη MED συζήτησαν έντονα σχετικά με τις μελλοντικές κατευθύνσεις που αφορούν την ολοκλήρωση Μεσογειακών Λιμένων - Ενδοχώρας.

- Carlo Camisetti (TLS Europe)

- Fabrizio Camisetti (TLS Europe)

- Alberto Cozzi (InCE-CEI)

- Anna Di Tucci (ANNASPED s.r.l.)

- Roland Dachs (ASLOG)

- Caroline Azais (ELMED)

- Rada Orescanin (Muncipality of Monfalcone)

- Πέτρος Σορόκος (KPMG Cyprus)

- Βασίλης Καμπάκης (Federation Shipping agents of Greece)

- Γεώργιος Καστελάνος (Hellenic Port Association)

- Costantin Tsakas (Institut de la Méditerranée)


Το εργαστήριο ξεκίνησε με την συνολική παρουσίαση του έργου από τον συντονιστή του FUTUREMED: Andrea Campagna, ο οποίος παρουσίασε το συμφέρον του έργου στο πλαίσιο των Μεσογειακών Λιμένων-Ενδοχώρας, επιτρέποντας την έναρξη μιας διαλογικής συζήτησης σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τα λιμάνια της Μεσογείου πάσχουν σε ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση με τους βόρειους τους ομολόγους τους. Η ανάγκη για μια κοινή στρατηγική για το σύστημα MEDΛιμένων- Ενδοχώρας έχει υπογραμμιστεί και συμφωνηθεί από τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι έχουν επίσης τονίσει ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εδαφική ολοκλήρωση του MED γίνεται αισθητή σήμερα ως κυρίαρχο θέμα με μεγάλο αριθμό παραγόντων.

Ο δεύτερος ομιλητής, ο Jean-André Lasserre από την AFT (ηγέτης του Πακέτου Εργασίας Κεφαλαιοποίηση), τόνισε το πλεονέκτημα αυτής της μορφής οργάνωσης, και υπέδειξε πως η EEIGθα ενθαρρύνει την μεσογειακή στρατηγική για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων Λιμένων-Ενδοχώρας. Επίσης δήλωσε ότι μέσα από δράσεις, όπως η θέση, η πολιτική, οι κατευθυντήριες γραμμές και η Λευκή Βίβλος. θα διαδώσουμε τις ιδέες μας. Επιπλέον, τόνισε την πρόθεση να συμμετάσχουμε σε έναν αυξανόμενο αριθμό γεγονότων εκ μέρους του Παρατηρητηρίου FUTUREMED, και τελικά να διοργανώσουμε τις δικές μας εκδηλώσεις, προκειμένου να προσανατολίσουμε τη συζήτηση προς τα συμφέροντα των μελών μας.

Στις δύο τελευταίες ομιλίες, του Massimiliano Angelotti (περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia) και του Αρίστου Χαλάτση (ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ), παρουσιάστηκαν στο κοινό τα εργαλεία και οι μελέτες που έχουν επιτευχθεί στο FUTUREMED μέχρι στιγμής. Διαδραστικά εργαλεία όπως η ορατή πλατφόρμα, που παρέχει μια διαδραστική χαρτογράφηση των μεσογειακών λιμένων με τις συνδέσεις της ενδοχώρας ή μελέτες όπως η ανάλυση των ελλείψεων στα λιμάνια, θα αποτελέσουν τη βάση για τις περαιτέρω δραστηριότητές μας, καθώς και αποτελεσματικά μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα μέλη μας.

Σε γενικές γραμμές, το εργαστήριο ήταν πολύ χρήσιμο, τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη ευρέως συμμετείχαν στη συζήτηση και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο EEIG. Τα επόμενα βήματα της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου θα πρέπει να ακολουθηθούν από μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα ενδιαφερομένων μερών.

Ας συναντηθούμε και πάλι κατά το τρίτο FUTUREMED εργαστήριο Παρατηρητήριο μας, όταν η σύμβαση για τη δημιουργία του EEIG θα υπογραφεί.

Είμαστε πρόθυμοι να ξεκινήσουμε αυτή την περιπέτεια μαζί σας ... Ας χτίσουμε το μέλλον του Med μαζί!

29.10.2014, Βελιγράδι, Σερβία

adb serbia

Το τρίτο ''Επιχειρηματικό Φόρουμ  του Δούναβη'' κάτω από το σύνθημα "Όλοι για έναν και ένας για όλους'', πραγματοποιήθηκε στις 27-29 Οκτωβρίου 2014 στο Βελιγράδι και στο Νόβι Σαντ, όπου διοργανώθηκε από το "Media Invent",  το "Central European Development Forum'' και το "Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ'', υπό την αιγίδα του Σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και της κυβέρνησης της αυτόνομης επαρχίας της Βοϊβοντίνα.


Το φόρουμ ήταν αφιερωμένο στη στρατηγική για τον Δούναβη, στους τομείς προτεραιότητας και στους πυλώνες της ανάπτυξης. Συμμετείχαν εκπρόσωποι 14 χωρών, βαρύτητα δόθηκε  στην οικονομία, στην επιστήμη, στην διπλωματία και στην πολιτική. Τα media προώθησαν αυτή την περιοχή ως επιθυμητή θέση για τη δημιουργία επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ παρουσιάστηκε το έργο "ADB Multiplatform"  το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ «Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας». Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι ιδέες για τις περιβαντολογικές πολυτροπικές μεταφορές που προωθούνται από το έργο και σχετίζονται με τη σύνδεση των λιμένων της Αδριατικής, του Δούναβη και της Μαύρης Θάλασσας με τις μεσογειακές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης παρουσίασαν τη σύνδεση των διαφόρων περιφερειών και των συμμετεχόντων, προκειμένου να βελτιωθούν οι εμπορευματικές μεταφορές και οι συνδέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το έργο "ADB Multiplatform" παρουσιάστηκε στην πόλη Νόβι Σαντ από τον κύριο Vladan Stojanovic, μέλος του δημοτικής ομάδας του Pirot με το πάνελ "ο Δούναβης και η  πολυτροπική μεταφορά".

Το έργο του FUTUREMED συμμετείχε με επιτυχία στην «Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή», που πραγματοποιήθηκε στην Αποθήκη Γ του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Η Ευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή είναι ένα μέγα γεγονός που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο ταυτόχρονα σε πολλές εκατοντάδες πόλεις σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που διοργάνωσε στις 26 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γ του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, το γεγονός, έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να ενημερωθεί για το FUTUREMED και τους στόχους του, τις ειδικές ενέργειες του έργου, όπως η πλατφόρμα Κεφαλαιοποίησης, οι πιλοτικές περιπτώσεις κλπ καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα του έργου.