Skip to main content
Αναζήτηση

Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2005-2011


Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της ΟΛΘ ΑΕ για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005-2011.

Σύμφωνα με το πόρισμα του φορολογικού ελέγχου καταλογίστηκαν στην Εταιρεία πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 2.749.045,11€ που καταβλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2016 με επιφύλαξη, καθώς η πληρωμή των καταλογιστέων ποσών, δεν συνεπάγεται την αποδοχή των προσβαλλόμενων πράξεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας κατέθεσε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αιτούμενη α) την μερική ακύρωση των καταλογισμένων φόρων και προσαυξήσεων καθώς για το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που δεν αναγνωρίσθηκαν από τις φορολογικές αρχές, υφίστανται συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις και νόμοι, που αναφέρουν ρητά την φορολογική αναγνώρισή τους προς έκπτωση και β) την ακύρωση των καταλογισμένων διαφορών των ετών 2005-2007 λόγω παραγραφής τους. Η Εταιρεία, σχημάτισε πρόσθετη πρόβλεψη ύψους 796.678,26€ η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης του 2016, ώστε το σωρευτικό ποσό της σχηματισθείσας πρόβλεψης να καλύπτει τον μέγιστο εκτιμώμενο κίνδυνο από την τελική επιβάρυνση από τον φορολογικό έλεγχο.

Close Menu