Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Η εξυπηρέτηση του συμβατικού φορτίου στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται σε χώρο, συνολικής έκτασης περίπου 1.000.000 τετραγωνικών μέτρων, με κρηπιδώματα μήκους 4.000 μέτρων και βάθος έως 12 μέτρα, το μεγαλύτερο τμήμα του οποίου ανήκει στην Ελευθέρα Ζώνη.

Από τον λιμένα του συμβατικού φορτίου διακινούνται:

 • Φορτία Γενικών Εμπορευμάτων (χαλυβουργικά, μάρμαρα, φορτία σε παλέτες, καπνά, οπωρικά)
 • Στερεά Χύδην Φορτία (ορυκτά, μεταλλεύματα, κάρβουνο, στερεά καύσιμα, δημητριακά, ζωοτροφές, λιπάσματα, τσιμέντο, scrap)
  Βιβλίο Πληροφοριών ΟΛΘ: Καθορισμός, εναρμονισμένων απαιτήσεων & διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Γ πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων - Οδηγία 2001/96/ΕΚ (ΠΔ 66/2004)

 • Υγρά Χύδην Φορτία με σωληνώσεις (καυστική σόδα,άσφαλτος, χημικά, ορυκτέλαια, κρασιά)
 • Τροχοφόρα με το σύστημα Ro-Ro

Ο εξοπλισμός για τον χειρισμό του συμβατικού φορτίου αποτελείται από:

 • 34 ηλεκτροκίνητους γερανούς, οι οποίοι κινούνται σε σιδηροτροχιές, ανυψωτικής ικανότητας έως 40 τόνους
 • Δύο (2) ελαστιχοφόρους γερανούς Gottwald (harbor crane) ανυψωτικής ικανότητας 100 τόνων
 • Δύο (2) αυτοκινούμενους γερανούς ανυψωτικής ικανότητας 120 και 150 τόνων
 • Πλήθος άλλων μηχανημάτων χειρισμού φορτίων (φορτωτές, περονοφόρα, πλατφόρμες)

Για την αποθήκευση του συμβατικού φορτίου υπάρχουν:

 • Στεγασμένοι Αποθηκευτικοί Χώροι 85.000 μ2 (από τους οποίους, 21.500 μ2 και μία αποθήκη ψυγείο 4.000 μ2 βρίσκονται στην Ελεύθερη Ζώνη)
 • Ανοικτά Υπόστεγα 12.000 μ2
 • Υπαίθριοι Αποθηκευτικοί Χώροι 500.000 μ2
 • Σιλό δημητριακών χωρητικότητας 20.000 τόνων

Το συμβατικό λιμάνι λειτουργεί σε 2 βάρδιες τις καθημερινές και την 1η βάρδια του Σαββάτου κανονικής εργασίας με ενιαίο τιμολόγιο υπηρεσιών και δυνατότητα εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου με την αντίστοιχη προσαύξηση

Οι κύριοι πελάτες του συμβατικού λιμένα είναι η Feni (διακινεί κυρίως μεταλλεύματα νικελίου και στερεά καύσιμα), η Σιδενόρ (διακινεί κυρίως προϊόντα σιδήρου & χάλυβα), η Τιτάν (διακινεί pet coke, γυψόχωμα, κλίγκερ και τσιμέντα), το Χαλυβουργείο των Σκοπίων (διακινεί προϊόντα σιδήρου & χάλυβα) και η ΛΑΡΚΟ (διακινεί κυρίως μετάλλευμα νικελίου).

Το συμβατικό λιμάνι και συγκεκριμένα η διακίνηση των εμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση συμπληρώνεται και ενισχύεται από τη λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης (Ελέγχου Τύπου I).

 

Αίτηση Προγραμματισμού Εργασιών Συμβατικού Φορτίου