Διακήρυξη 001 Ε' / 2018 ανοικτού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση του εγκαταλελειμμένου φορτηγού πλοίου (Φ/Γ) "RIFKI NAIBOGLOU II" [pdf]