Απάντηση σε ερωτήματα που υποβληθήκαν σχετικά με τους τεχνικούς όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συσσωρευτών κλειστού τύπου με υγρά. [pdf]