Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών [pdf]