Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού ΤΕD 064/2021 [pdf]