Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια έτοιμων συσσωρευτών μολύβδου κλειστού τύπου με υγρά.

Επισυνάπτονται:

  • Κείμενο πρόσκλησης [pdf]
  • Ενδεικτικές οδηγίες για κλείδωμα αρχείου με κωδικό [pdf]