Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Ματαίωση Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τον ετήσιο έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση και αντικατάσταση των πυροσβεστήρων της ΟΛΘ ΑΕ [pdf]