Παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Ο.Λ.Θ Α.Ε υποσταθμού 6 και πύλες αυτής ΤED 074/2021 [pdf]