Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 077/2021 για την προμήθεια Πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και Βενζίνης [pdf]

Ενδεικτικό λεκτικό εγγυητικών επιστολών [pdf]