Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό TED 077/2021 για την προμήθεια Πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και Βενζίνης [pdf]