Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό TED 077/2021 για την προμήθεια Πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και Βενζίνης [pdf]