Τροποποίηση διακήρυξης, σχετικά με το κριτήριο κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 077/2021 για την προμήθεια Πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και Βενζίνης [pdf]