Απάντηση σε ερώτημα που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 078/2021 για την προμήθεια χειμερινών μέσων ατομικής προστασίας [pdf]