Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

CANCELLATION OF TENDER 079_2022_ FOR THE SUPPLY AND COMMISSIONING OF THE COMPLETE OVERHAUL OF THE CABLE FESTOON SYSTEMS OF TWO (2) STS 3 AND 4 CRANES [pdf]