Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Απάντηση σε ερωτήματα που υποβληθήκαν σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης TED080/2022 για τη μελέτη αντικατάστασης του υφιστάμενου υποσταθμού 1Β και εγκατάσταση νέου υπαίθριου τύπου κιόσκι 2x630 KVA στην περιοχή του Προβλήτα 2 , της ΟΛΘ ΑΕ [pdf]