Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (TED 089/2022) για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]

Επιμερισμός δικαιωμάτων υγρών/ στερεών [pdf]

Συμπληρωματικά στοιχεία [pdf]