Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Περίληψη διακήρυξης (ΠΡ.Φ.153/2010) ανοιχτού διαγωνισμού για την ασφάλιση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου κατά παντός κινδύνου και έναντι της γενικής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (pdf)