Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Ενημερώνουμε οτι λόγω τεχνικού προβλήματος στο κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα στην επικοινωνία με τις οργανικές μονάδες που στεγάζονται σε αυτό: Λογιστηρίου, Ταμείου, Συμβατικού Φορτίου, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Συμβατικού Λιμένα, Μελετών Έργων, Κατασκευών, Υγιεινής & Ασφάλειας.