Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Κανονισμοί και Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ που θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου 2019:

  • Γενικοί Όροι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων [pdf]
  • Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων [pdf]
  • Κανονισμός & Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών ΟΛΘ ΑΕ (πλην φορτίων Σ.ΕΜΠΟ και χρεώσεων πλοίων) [pdf]
  • Χρεώσεις πλοίων [pdf]