Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1
Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει, ότι σχετικά με δημοσίευμα του τύπου για split της μετοχής της εταιρίας, δεν υφίσταται θέμα, στο άμεσο διάστημα.
Σύντομα η εταιρία τα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις, όταν ληφθεί η απόφαση από το ΔΣ της εταιρίας.