Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1
Ο κ. Ιάκωβος Φραντζής, μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης του σώματος παραιτήθηκε από τις παραπάνω ιδιότητές του, προκειμένου να διευκολύνει τον κύριο μέτοχο της εταιρίας να προβεί στον ορισμό του κ. Σ. Αγγελούδη, ως μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα με την από 16.4.2010 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.