Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1
Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε, συνεχίζοντας την πολιτική στήριξης και ενίσχυσης της τοπικής αγοράς, ανακοινώνει, ότι από το Σάββατο 27 Μαρτίου 2010 έως και το Μεγάλο Σάββατο στις 3 Απριλίου 2010, η χρήση του πάρκινγκ του επιβατικού σταθμού και της πύλης 6 του Λιμένα διατίθεται δωρεάν για τέσσερις (4) ώρες, κατά τις ώρες λειτουργίας των παραπάνω χώρων, με την προσκόμιση απόδειξης αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών, άνω των πενήντα ευρώ (50€) από καταστήματα του ιστορικού κέντρου της πόλης μας.