Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού και δοθέντος ότι πληροφορίες που περιγράφονται σε πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με την εξέλιξη του διαγωνισμού παραχώρησης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μετοχή της ΟΛΘ ΑΕ  ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το ύψος του τιμήματος των οικονομικών προσφορών που έχουν υποβάλει οι τρείς (3) Υποψήφιοι. Το ύψος του τιμήματος των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων θα γίνει γνωστό την ημέρα αποσφράγισης των φακέλων των οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Η εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη του σχετικού θέματος.