Γενικοί Όροι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, σε ισχύ από 01/08/2021 [pdf]

Νέα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, σε ισχύ από 01/10/2021 [pdf]

Χρεώσεις πλοίων [pdf]

Νέο τιμολόγιο Συμβατικού Φορτίου, σε ισχύ από 01/06/2022 [pdf]

Νέοι Γενικοί όροι Συμβατικού Λιμένα, σε ισχύ από 12/04/2021 [pdf]

Τιμολόγιο χώρων στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων [pdf]

Τιμολόγιο αδειών εισόδου - στάθμευσης, σε ισχύ από 01/05/2021 [pdf]

Αίτηση αδείας εισόδου - στάθμευσης [pdf]

Άδειες εισόδου - στάθμευσης, δικαιολογητικά & πληροφορίες [pdf]

Τιμολόγιο χρήσης χώρων [pdf]

Τιμολόγιο Επιβατικού Λιμένος [pdf]

Τιμολόγιο υδροδότησης, ρευματοδότησης, τηλεφωνικών - δικτυακών συνδέσεων