Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω, πριν από τη χρήση των δυναμικών ή στατικών ιστοσελίδων του ιστοχώρου:

Κατά την προετοιμασία του Δικτυακού Τόπου, κάθε προσπάθεια έχει καταβληθεί ώστε όλες οι πληροφορίες να είναι πρόσφατες, έγκυρες και καθαρά διατυπωμένες. Πάραυτα ακούσια σφάλματα μπορεί να υπάρχουν με δεδομένο ότι όλες οι πληροφορίες (τιμές, κανόνες, διαδικασίες) είναι δυνατόν να αλλάζουν. Οι πληροφορίες αυτές αποδίδουν γενικές θέσεις και απόψεις σε θέματα ενδιαφέροντος.

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες, άμεσες, έμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες, ή βλάβες οποιουδήποτε τύπου από την πλευρά των χρηστών/επισκεπτών.

Οι ιστοσελίδες του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της εταιρείας Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Νόμος 2121/1993, σχετική Οδηγία Ε.Ε. 29/2001/EC και Διεθνείς Νόμοι).

Όμως, μπορείτε να αντιγράψετε, αναπαραγάγετε ή/και μεταδώσετε, με κάθε τρόπο και κάθε μέσο, οποιαδήποτε και όλες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτές τις σελίδες (συμπεριλαμβανομένων κειμένου και φωτογραφιών) εφόσον τηρείτε τους παρακάτω όρους:

 
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι οι σελίδες Διαδικτύου προς τις οποίες υπάρχουν δεσμοί (link) από τον Τόπο μας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους οι οποίοι και επιφυλάσσουν κάθε δικαίωμα. Συνεπώς οι παραπάνω όροι δεν ισχύουν απαραίτητα και στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Επιπρόσθετα αυτοί οι δεσμοί οδηγούν σε πόρους Εξυπηρετών (Server) που ανήκουν σε τρίτους και στους οποίους δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια, καταλληλότητα ή να παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση για τις πληροφορίες σε άλλους Εξυπηρέτες. Με το να διαβάζετε ή χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες/εφαρμογές που περιέχονται σε αυτές τις σελίδες αποδέχεστε κάθε ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω όρων.

Αν δε συμφωνείτε ή δεν καταλαβαίνετε οποιονδήποτε ή όλους από τους παραπάνω όρους, παρακαλούμε μη χρησιμοποιείτε αυτές τις ιστοσελίδες.