Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Παράταση προθεσμίας υποβολής δειγμάτων στον ανοικτό διαγωνισμό TED 078/2021 για την προμήθεια χειμερινών μέσων ατομικής προστασίας [pdf]

Απάντηση σε ερώτημα που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ TED 078/2021 για την προμήθεια χειμερινών μέσων ατομικής προστασίας [pdf]

Παράταση προθεσμίας υποβολής δειγμάτων στον ανοικτό διαγωνισμό TED 078/2021 για την προμήθεια χειμερινών μέσων ατομικής προστασίας [pdf]

Απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού της ΟΛΘ Α.Ε. TED 078/2021 για την προμήθεια χειμερινών μέσων ατομικής προστασίας [pdf]

Διαγραφή σημείου του άρθρου 15.3 διακήρυξης TED 077/2021 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης [pdf]

Τροποποίηση Διακήρυξης Ted 077/2021 - Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια πετρελαίου diesel κίνησης - θέρμανσης και αμόλυβδης Βενζίνης [pdf]