Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Παροχή διευκρινίσεων σε ερώτημα που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού (TED 089/2022) για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» [pdf]

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών στον Ανοικτό Διαγωνισμό TED 087/2022 για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» [pdf]

 

Παροχή διευκρινίσεων στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού (TED 087/2022) για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» και συγκεκριμένα επί της από 25.10.2022 ανάρτησης. [pdf]

Ακύρωση Διαγωνισμού TED 045/2021 - αναβάθμιση των Γερανογεφυρών 3 & 4 [pdf]

 

Παροχή διευκρινήσεων σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού (TED 087/2022) για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» [pdf]

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού (TED 089/2022) για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]

Επιμερισμός δικαιωμάτων υγρών/ στερεών [pdf]

Συμπληρωματικά στοιχεία [pdf]