Banner 1

Νέα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με απόφασή του που έλαβε στις 29 Απριλίου 2010, για την προσθήκη νέου θέματος,

προσκαλεί εκ νέου

τους Μετόχους της, σύμφωνα με το  ν.2190/1920  περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της αποθήκης 1 στην Α΄ Προβλήτα Λιμένος, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1.    Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής ΄Εκθεσης της Εταιρείας για τη Ι΄ εταιρική χρήση (01-01-2009 έως 31-12-2009).
2.    Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
3.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Ι΄ εταιρικής χρήσης.
4.    Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2009 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
5.    Εκλογή νέου μέλους του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.
6.    Ανάκληση μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. και εκλογή νέων μελών. Εκλογή Δ/ντος Συμβούλου. Εκλογή δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή διάταξης του νόμου 3693/2008.
7.    Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 και έγκριση των αμοιβών τους.
8.    Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει:
  • να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ».
  • να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Α΄ Προβλήτα Λιμένος, Τηλ. 2310 593-134 και 2310 593-128) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Θεσσαλονίκη, 
29 Απριλίου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε ο κ. Στυλιανός Αγγελούδης προσωρινό μέλος του Δ.Σ της εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιάκωβου Φραντζή.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
π ρ ο σ κ α λ ε ί
τους Μετόχους της, σύμφωνα με το  ν.2190/1920  περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Μαΐου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της αποθήκης 1 στην Α΄ Προβλήτα Λιμένος, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1.    Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής ΄Εκθεσης της Εταιρείας για τη Ι΄ εταιρική χρήση (01-01-2009 έως 31-12-2009).
2.    Διάθεση Ετησίων Κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.
3.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Ι΄ εταιρικής χρήσης.
4.    Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2009 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
5.    Ανάκληση μελών του υφιστάμενου Δ.Σ. και εκλογή νέων μελών. Εκλογή Δ/ντος Συμβούλου. Εκλογή δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή διάταξης του νόμου 3693/2008.
6.    Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2010 και έγκριση των αμοιβών τους.
7.    Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει:
  • να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ».
  • να καταθέσουν στην Εταιρεία (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Α΄ Προβλήτα Λιμένος, Τηλ. 2310 593-134 και 2310 593-128) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
  • Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Θεσσαλονίκη,
21 Απριλίου 2010

Ο κ. Ιάκωβος Φραντζής, μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης του σώματος παραιτήθηκε από τις παραπάνω ιδιότητές του, προκειμένου να διευκολύνει τον κύριο μέτοχο της εταιρίας να προβεί στον ορισμό του κ. Σ. Αγγελούδη, ως μέλους του Δ.Σ., σύμφωνα με την από 16.4.2010 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει, ότι μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ, ο κ. Ιάκωβος Φραντζής παραιτήθηκε από μέλος και αντιπρόεδρος του Δοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε, συνδράμοντας στις εκδηλώσεις του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει ότι το Σάββατο 24 Απριλίου 2010 η χρήση πάρκινγκ του επιβατικού σταθμού και της πύλης 6 του Λιμένα διατίθεται δωρεάν για τέσσερις (4) ώρες, κατά τις ώρες λειτουργίας των παραπάνω χώρων, με την προσκόμιση απόδειξης αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών, άνω των πενήντα ευρώ (50€) από καταστήματα του ιστορικού κέντρου της πόλης μας.