Banner 1

Νέα

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ενημερώνει ότι από Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2007 θέτει σε εφαρμογή το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης, σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 725/ΕΚ/2004.

Η είσοδος – έξοδος – κίνηση στους χώρους εφαρμογής του Κώδικα ISPS (ελεγχόμενη ζώνη της Λιμενικής Εγκατάστασης) σε πρόσωπα και οχήματα θα επιτρέπεται εφ’ όσον φέρεται εμφανώς η άδεια εισόδου (κάρτες αναγνώρισης προσώπων και αυτοκόλλητα σήματα οχημάτων).

Παρακαλούμε για αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων, ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες εφαρμογής, επικαλούμενοι την κατανόηση σας:

  • Να φροντίσετε για έκδοση απολεσθέντων καρτών ή αυτοκόλλητων σημάτων,
  • Να συνεργάζεστε με τους υπαλλήλους της ΟΛΘ ΑΕ και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος στα σημεία ελέγχου.

Η ΟΛΘ ΑΕ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ (ΧΡΗΣΤΩΝ – ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.                      

Εκ της Διευθύνσεως

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της, ότι το μέρισμα της χρήσης 2001 της εταιρίας θα πληρώνεται κανονικά από όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank, έως την Παρασκευή 28/12/2007 (λήξη πενταετίας).

Από Δευτέρα 31/12/2007 με τη λήξη της πενταετίας τα μερίσματα που δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους, θα αποδοθούν στο Δημόσιο. 

Η ΟΛΘ αε ανακοινώνει, ότι η κ. Ευστρατία Τριανταφυλλίδου ορίσθηκε Διευθύντρια της Διεύθυνσης Διοικητικού με την αριθ. 3534/30/10/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ενημερώνει ότι την Πέμπτη 02 Αυγούστου 2007 υπεγράφη Προγραμματική Συμφωνία Ανάπτυξης Δικαστικού Μεγάρου μεταξύ του "ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.", της "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε" και της "Ο.Λ.Θ. Α.Ε.".

Η Προγραμματική Συμφωνία αφορά στην ανέγερση κτιρίου εμβαδού 7.500 τ.μ. περίπου και 3.000 τ.μ. υπόγειων χώρων (Η/Μ Αρχειοθηκών, parking), για τη στέγαση του Ειρηνοδικείου και Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης, εντός των ορίων του οικοπέδου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Η "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε" θα εκπονήσει την Τεχνική Μελέτη του κτιρίου και θα μεριμνήσει για την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και Δικαιοσύνης.

Η Δημοπράτηση και Επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις (Ν. 1418/84, ΠΔ 319, κλπ), η οποία στη συνέχεια θα εκμισθώσει το ακίνητο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Το κόστος Λειτουργίας - Συντήρησης του κτιρίου βαρύνει το μισθωτή (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  Το συνολικό μίσθωμα θα διαμορφωθεί βάσει του κόστους κατασκευής και του κόστους χρήσεως χερσαίας ζώνης (γυμνής γης).

Η ΟΛΘ ΑΕ συνδιοργανωτής με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο Συνέδριο MARDCON 10 (Maritime in the Developing countries) που διοργανώνεται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2007.

Η ΟΛΘ ΑΕ ενημερώνει, ότι  η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίσθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1.3.2007, δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη του θέματος θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την εταιρία.