Banner 1

Νέα

Η ΟΛΘ Α.Ε. ανακοινώνει την αναστολή της εφαρμογής, της με αρ. 3904/22.12.2008 απόφασης Δ.Σ/ΟΛΘ Α.Ε., περί αναπροσαρμογής των τιμολογίων των δικαιωμάτων του Σ.ΕΜΠΟ, σε ποσοστό 2,5%, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2009 έως 30/4/2009.

Τυχόν προκύπτουσες διαφορές από εκδοθέντα τιμολόγια, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2009 έως 8/1/2009, πέραν των τριών ευρώ ανά τιμολόγιο, επιστρέφονται στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεως υποβαλλομένης στο Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικού εντός 15 ημερών από την γνωστοποίηση της παρούσης.

Η Ένωση εταιριών «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED, HUTCHISON PORT INVESTMENTS SARL,  ALAPIS ΑΒΕΕ, ΛΥΔ ΑΕ» ενημέρωσε την ΟΛΘ ΑΕ ότι αποσύρει το ενδιαφέρον της από την παραχώρηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν στο στάδιο σύνταξης της σχετικής σύμβασης μετά από τη διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού, στον οποίο η Ένωση εταιριών είχε ανακηρυχθεί «Προσωρινός Ανάδοχος».
Η ΟΛΘ ΑΕ, θέλοντας να συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς του κέντρου, ανακοινώνει, ότι από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008 έως και την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2009, η χρήση του parking του επιβατικού σταθμού και της πύλης 6 του λιμένα θα είναι δωρεάν για τέσσερις (4) ώρες, όλο το 24ωρο, με την προσκόμιση απόδειξης αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών άνω των πενήντα (50) ευρώ από καταστήματα του ιστορικού κέντρου της πόλης μας.
Αναφορικά με δημοσιεύματα που αφορούν σε βλάβες των Γ/Γ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμένος η ΟΛΘ ΑΕ σημειώνει τα ακόλουθα:

Η ΟΛΘ ΑΕ από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκαν (συγκυριακά σχεδόν ταυτόχρονα) προβλήματα ηλεκτρολογικής – ηλεκτρονικής φύσης στις Γ/Γ Νο 1, 2, 3 κάλεσε, και ήδη εργάζονται παράλληλα με τα υπεύθυνα τμήματα της εταιρίας κλιμάκια εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργείων, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Σημειώνεται ότι οι ισχυρότατοι άνεμοι που έπνεαν τις τελευταίες ημέρες δυσχέραιναν, όταν δεν καθιστούσαν αδύνατη, την εργασία των συνεργείων,  που πολλές φορές λαμβάνει χώρα σε ύψος 40 μέτρων.

Μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνεργείων επισκευής, να αποκατασταθεί η λειτουργία της Γ/Γ Νο 1. Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η αποκατάσταση της λειτουργίας των Γ/Γ Νο 2 και Νο 3. Η Γ/Γ Νο 4 βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση από 25/11/2008, όπως είχε ανακοινωθεί στους χρήστες του λιμένος, και ο χρόνος παράδοσης της από την ανάδοχο εταιρία καθώς και η επιχειρησιακή ετοιμότητα της τοποθετούνται στις αρχές Ιανουαρίου 2009.

Επιπροσθέτως διενεργείται κανονικά προληπτική συντήρηση όλων των Γ/Γ, οι οποίες ελέγχονται κατ’ έτος από το Διεθνές Γραφείο Πιστοποίησης και διαθέτουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Η τελευταία πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2008. Σημειώνεται επίσης ότι η συντήρηση όλων των μηχανημάτων του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, συμπεριλαμβανομένων και των Γ/Γ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών,  όπως προβλέπει και το πρότυπο πιστοποίησης EN ISO 9001:2000 του Σ.ΕΜΠΟ.

Σε κάθε περίπτωση η ΟΛΘ ΑΕ καταβάλει κάθε προσπάθεια εξυπηρέτησης των πλοίων μεταφοράς Ε/Κ και η φορτοεκφόρτωση ορισμένων εξ’ αυτών την παρούσα χρονική περίοδο πραγματοποιείται και στο Συμβατικό Λιμένα με ηλεκτροκίνητους γερανούς, καθώς και με τον αυτοκινούμενο γερανό GOTTWALD στο ΣΕΜΠΟ.

Η ΟΛΘ ΑΕ συμμετείχε στο 3ο ετήσιο road show που διοργανώθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο στις 2 και 3 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 35 ελληνικών επιχειρήσεων της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Εκ μέρους της εταιρίας συμμετείχαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λ. Καναβούρας, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δρ. Ι. Τσάρας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, κ. Μ. Αρβανιτίδης.

Οι εκπρόσωποι της ΟΛΘ ΑΕ είχαν προσωπικές συναντήσεις με στελέχη οκτώ (8) επενδυτικών κεφαλαίων, μακροπρόθεσμου ορίζοντα, στους οποίους επιβεβαιώθηκε ότι η σχετική συμφωνία για την παραχώρηση του container terminal με την κοινοπραξία εταιριών   «HUTCHISON PORT HOLDINGS LIMITED, HUTCHISON PORT INVESTMENTS SARL,  ALAPIS ΑΕ, ΛΥΔ ΑΕ», θα ολοκληρωθεί  το αργότερο έως το τέλος του έτους, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς και σε πολύ καλό κλίμα.

Εκτέθηκαν επίσης οι ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές για τη διακίνηση του συμβατικού φορτίου, μέσω του λιμένος της Θεσσαλονίκης.

Αναγνωρίζοντας την υφιστάμενη θέση και τις προοπτικές της εταιρίας, επεδείχθη ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον από τα στελέχη των επενδυτικών κεφαλαίων για την είσοδό τους στη μετοχική σύνθεση της εταιρίας.