Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. απαντώντας σε δημοσιεύματα εφημερίδων της 26 και 27/2/2007, σχετικά με "προβλήματα" για κατασκευή Εμπορευματικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη από κοινού μεταξύ ΟΛΘ ΑΕ και ΟΣΕ, διευκρινίζει ότι το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των εταιριών αποτέλεσε την πρόθεση και την επιθυμία των δύο μερών για μελλοντική συνεργασία στον τομέα κατασκευής του Εμπορευματικού Κέντρου, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου του γενικότερου χαρακτήρα των Μνημονίων Συνεργασίας, ως "άτυπων συμφωνιών" η ΟΛΘ ΑΕ δεν είχε προβεί σε σχετική ανακοίνωση.

 
 

Επισημαίνεται ότι η ΟΛΘ ΑΕ εξακολουθεί να συνεργάζεται στενά με τον ΟΣΕ για την υλοποίηση των κοινών στόχων τους, για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, καθώς και για την ανάπτυξη της περιοχής.

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι στις 30.1.2007 υπογράφηκε μεταξύ της ΟΛΘ ΑΕ και της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), η Συλλογική Σύμβαση εργασίας που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του λιμενεργατικού προσωπικού του Οργανισμού για το έτος 2006.

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2007 :

  • Ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2006 : 31/3/2007.
  • Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας : 4/5/2007 (στην αίθουσα του ΔΣ της εταιρίας, Α' Προβλήτας, κτίριο διοίκησης).
  • Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης : 15/6/2007.
  • Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος : 20/7/2007. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης της 19/7/2007.
  • Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος : 30/7/2007. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.
Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει, ότι σχετικά με δημοσίευμα του τύπου για split της μετοχής της εταιρίας, δεν υφίσταται θέμα, στο άμεσο διάστημα.
Σύντομα η εταιρία τα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις, όταν ληφθεί η απόφαση από το ΔΣ της εταιρίας.

Η ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 11026/18-12-2006 απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου, ορίσθηκε ως υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων, Σχέσεων με τους Επενδυτές και Εξυπηρέτησης Μετόχων, στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος της κ. Χρυσάνθης Αθανασίου, η κ. Ρεβέκκα Χαραλαμπίδου, λόγω αποχώρησης από το τμήμα της υπαλλήλου κ. Αναστασίας Τζιότζιου.