Banner 1

Νέα

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού TED 031/2019 για την προμήθεια, εγκατάσταση & παράδοση σε πλήρη λειτουργία φωτιστικών σωμάτων led σε είκοσι εννέα (29) ιστούς φωτισμού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.[pdf]

Η Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Mediterranean Palace. Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.007.616 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,4406% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν φανερής ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 1. Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας για την 19η εταιρική χρήση (1.1.2018 έως 31.12.2018), που συνοδεύεται από την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.006.716
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 900
 1. Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,57 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5130 ευρώ. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 02.07.2019, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 03.07.2019 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 08.07.2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.007.616 (79,4406% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.007.616
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 0
 1. Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.004.016 (79,4049% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Κατά : 6.753.600
  • Υπέρ: 1.250.416
 • Αριθμός αποχών: 3.600
 1. Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Κατά : 6.753.600
  • Υπέρ: 1.253.116
 • Αριθμός αποχών: 900
 1. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.032 (79,4249% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.006.032
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 1.584
 1. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.004.032 (79,4051% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.003.687
  • Κατά: 345
 • Αριθμός αποχών: 3.584
 1. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.007.616 (79,4406% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.007.616
  • Κατά: 0
 • Αριθμός αποχών: 0
 1. Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, να

μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη Διοίκηση άλλων (συνδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.006.716 (79,4317% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.979.173
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 900

 

Διάφορες Ανακοινώσεις

 

Ανακοινώθηκε η εκλογή του νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  κ. Cedric Garnier σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού  μέλους κ. Yong Yu και ο ορισμός του κ. Athur Davidian από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτελεστικό.

Η ΟΛΘ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης  Ιουνίου  2019, το μέρισμα για τη χρήση 2018  ανέρχεται σε 0,57€  ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%,  ήτοι σε 0,5130€ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 2 Ιουλίου 2019. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (Record Date) ορίσθηκε η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού "Record Date".

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 8 Ιουλίου  2019  από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.» ως ακολούθως.

 1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.
 2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ και την υπ΄ αριθμ.6 απόφαση του Δ.Σ της ATHEXCSD, όπως ισχύουν για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.».
 3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias A.E.», για όσους εκ των μετόχων που έχουν ζητήσει την μη είσπραξη μερισμάτων από τους χειριστές τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ. ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό της ATHEXCSD. Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα,  είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα «Eurobank Ergasias A.E.» σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και με γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ)  ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Χρηματοοικονομικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 2310 593-320, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας  ΟΛΘ ΑΕ, Πύλη 11, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης).

Επιπρόσθετα , τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias AE» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 35.22.085 και 210 35.22.284.

Την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Xρήσης 2018 και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,57 ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στη Θεσσαλονίκη.

Στη Γενική Συνέλευση, όπου εκπροσωπήθηκε το 79,44% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ, έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρικής Xρήσης του 2018. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση κατά 7,9% το 2018 και ανήλθε σε € 58,5 εκατ. έναντι € 54,2 εκατ. του 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 24,7 εκατ. έναντι € 12,5 εκατ. του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 98,2%, ενώ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 17,15 εκατ. έναντι € 7,2 εκατ. του 2017, σημειώνοντας αύξηση 136,8%. Η εικόνα των οικονομικών στοιχείων αντικατοπτρίζει την αύξηση της κίνησης, τόσο στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, κατά 6%, όσο και στο Συμβατικό Λιμάνι, κατά 4%, αλλά και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Εταιρείας.

Στιγμιότυπα της Γενικής Συνέλευσης [photo 1] - [photo 2]

 

Τον εκτενή απολογισμό των πεπραγμένων της ΟΛΘ. Α.Ε. κατά το πρώτο έτος της νέας διοίκησης καθώς και τα επόμενα βήματα στρατηγικής ανάπτυξης παρουσίασαν τα στελέχη της ΟΛΘ Α.Ε., σε Συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Τετάρτη 19 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., κ. Σωτήριος Θεοφάνης, κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό όραμα της σημερινής διοικητικής ομάδας της ΟΛΘ Α.Ε., που αποτέλεσε κινητήριο δύναμη όλους αυτούς τους μήνες, ενώ, με σαφήνεια, κατέγραψε την επίτευξη των στόχων της αρχικής περιόδου.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, Henrik Μ. Jepsen, ο οποίος παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2018. Ο κ. Jepsen, μεταξύ όλων των υπολοίπων, επεσήμανε: «Η εικόνα των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας μας αντικατοπτρίζει με τρόπο σαφή την αύξηση της κίνησης στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων κατά 6%, στο Συμβατικό Λιμάνι κατά 4%, αλλά και τη σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της εταιρείας».

Οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2018

Η προσέγγιση της σημερινής διοικητικής ομάδας στηρίχθηκε στην ανάπτυξη πελατο-κεντρικής κουλτούρας, στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μεταφοράς φορτίων και στη διοικητική αναδιοργάνωση της εταιρείας. Η στρατηγική που επιλέχθηκε κρίνεται επιτυχής καθώς, σύμφωνα τα οικονομικά στοιχεία της ΟΛΘ Α.Ε. για τη χρήση 2018, σημειώθηκε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία:

 • Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 7,9%. (€ 58,5εκατ. το 2018 έναντι 54,2εκατ. το 2017)
 • Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA (Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων), σημείωσαν αύξηση 46,4%, καθώς διαμορφώθηκαν στα € 27,6εκατ. το 2018, έναντι € 18,85εκατ. του 2017, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 47,2%, επί του κύκλου εργασιών.
 • Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν σημαντική αύξηση 98,2%, καθώς διαμορφώθηκαν στα € 24,7εκατ. το 2018, έναντι € 12,5εκατ. του 2017, με το σχετικό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται στο 42%.
 • Τα κέρδη μετά από φόρους, σημείωσαν υπερδιπλασιασμό και αύξηση κατά 136,8%, καθώς διαμορφώθηκαν στα € 17,15εκατ. το 2018, έναντι € 7,2εκατ. του 2017, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 29,3%, επί του κύκλου εργασιών.
 • Τα έσοδα ανά λειτουργικό τομέα διαμορφώθηκαν στα € 37,9εκατ. για τον Σταθμό των Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ), στα € 18,9εκατ. για τον Συμβατικό Λιμένα, στις €223χιλ. για την Επιβατική Κίνηση και στα € 1,49εκατ. για την Εκμετάλλευση Χώρων που αντιστοιχούν στο 2,5% του κύκλου εργασιών.
 • Η ΟΛΘ Α.Ε. εξακολουθεί και παρουσιάζει μηδενικό δανεισμό, υποστηριζόμενη σε ιδιαίτερα ισχυρή ταμειακή βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31.12.2018 να ξεπερνούν τα € 91εκατ.
 • Το προτεινόμενο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης του 2018 είναι € 0,57 ανά μετοχή, προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., Rui Pinto, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η εταιρεία μας συνεχίζει με πρόγραμμα και συνέπεια την εκτέλεση του επενδυτικού της προγράμματος, φιλοδοξώντας να υλοποιήσει τον στρατηγικό της στόχο. Να καταστήσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως κορυφαίο λιμάνι από άποψη εξυπηρέτησης αλλά και τεχνολογικού εξοπλισμού», σημειώνοντας επίσης ότι από τα προσωρινά στοιχεία διακίνησης του πρώτου τριμήνου του 2019, παρατηρείται πως η αύξηση στους όγκους διακίνησης, ακολουθεί την θετική τάση του 2018.

 

Εμπορική δραστηριότητα για τη χρήση του 2018

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αύξηση της διακίνησης στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και τη σημαντική παρουσία της εταιρείας στις «transit» αγορές της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Αντίστοιχα σημαντική είναι η παρουσία στην «transit» αγορά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας σε ότι αφορά το συμβατικό φορτίο, ενώ παράλληλα η ΟΛΘ Α.Ε. επεκτάθηκε σε νέες αγορές, όπως του Κοσσόβου.

Τα στελέχη της διοικητικής ομάδας είναι απόλυτα ικανοποιημένα από τη βελτίωση χαρακτηριστικών δεικτών αποδοτικότητας της λειτουργίας του Λιμανιού, όπως ο χρόνος παραμονής πλοίου στο αγκυροβόλιο και ο δείκτης αποδοτικότητας των γερανών (αριθμός κινήσεων/ανά γερανό/ανά ώρα).

Εκτός από την αύξηση της διακίνησης στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το τελευταίο διάστημα υπάρχει σε εβδομαδιαία βάση γραμμή Ro-Rο, η οποία συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα λιμάνια της Λεμεσού και της Χάιφα.

Το επενδυτικό σχέδιο της ΟΛΘ ΑΕ

Τους πρώτους 14 μήνες η σημερινή διοικητική ομάδα, σύμφωνα με τη στρατηγική επιλογή των μετόχων για άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού της εταιρείας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ολοκλήρωσε τις παρακάτω επενδύσεις:

-           Απόκτηση 12 νέων Straddle Carriers (ΟΣΜΕ). Στόλος 24 μηχανημάτων διαθέσιμος σήμερα.

-           Απόκτηση 3 Spreaders για Γ/Γ και 2 για αυτοκινούμενους γερανούς, ήδη σε λειτουργία.

-           Ολοκλήρωση ενός πλήρους προγράμματος ανακατασκευής των Γ/Γ & Straddle Carriers (ΟΣΜΕ), βελτιώνοντας σημαντικά τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.

-           Επέκταση του χώρου στοιβασίας κατά 2.5Ha.

-           Επέκταση χωρητικότητας Ε/Κ ψυγείων, από 300 σε 400 πρίζες.

-           Ασφαλτόστρωση της πλατείας εναπόθεσης εντός του Σ.ΕΜΠΟ.

-           Εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού στον Σ.ΕΜΠΟ.

-           Διαπλάτυνση του δρόμου που οδηγεί στην Πύλη 16, από 3 σε 6 λωρίδες.

-           Δημιουργία χώρου στάθμευσης (Pre-Port Parking) κοντά στην Πύλη 16 για στάθμευση φορτηγών που πρέπει να ολοκληρώσουν τις τελωνειακές τους διαδικασίες.

Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο της ΟΛΘ Α.Ε., το ύψος των επενδύσεων τους πρώτους 33 μήνες, μετά την ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από το νέο επενδυτικό σχήμα, εκτιμάται ότι θα είναι ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το τέλος του 2020 αναμένονται να ολοκληρωθούν οι παρακάτω επενδύσεις:

-           Απόκτηση 2 νέων  Γ/Γ, διπλής ανύψωσης, 18 σειρών (ικανών να εξυπηρετούν πλοία χωρητικότητας έως 9.000 TEU). Εκτιμάται ότι ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στις αρχές του 2021.

-           Απόκτηση νέου Αυτοκινούμενου Γερανού, με ικανότητα ανύψωσης 140 τόνων και εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης το τέλος του 2019. Αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και στο Σταθμό Συμβατικού Λιμένα.

-           Διαγωνισμός και ανάθεση για νέο λογισμικό TOS για τη διαχείριση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Σ.ΕΜΠΟ

Εν συνεχεία, ο κ. Σωτήριος Θεοφάνης, κατά τη διάρκεια της βασικής του τοποθέτησης, περιέγραψε τα επόμενα βήματα της στρατηγικής της εταιρείας και τις επερχόμενες αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Καθώς η εταιρεία έχει βρει το βηματισμό της, έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών του Λιμένα καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του πελατολογίου της, είναι πλέον έτοιμη για το επόμενο βήμα: Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης να αναδειχθεί σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βαλκανική, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής» και πρόσθεσε: «Η ΟΛΘ Α.Ε., αξιοποιώντας τις συνεργίες που έχουν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, θα επικεντρωθεί στη συνεργασία με υφιστάμενα εμπορευματικά κέντρα ή στη δημιουργία νέων, παγιώνοντας το πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμανιού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ενισχύοντας παράλληλα την εμπορική και επιχειρηματική αξία του Λιμανιού, όχι μόνο για τους κύριους μετόχους τους, αλλά και για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας που συμμετέχει σε άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με το λιμάνι επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της στρατηγικής της ΟΛΘ Α.Ε. ο κ.Θεοφάνης ανακοίνωσε ότι καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή με αρμοδιότητα τον επιχειρησιακό τομέα της ΟΛΘ Α.Ε. αναλαμβάνει ο κ. Franco Cupolo, ενώ ο ίδιος διατηρεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε. τους τομείς που σχετίζονται με τη στρατηγική, την ανάπτυξη, την εμπορική πολιτική και το Επενδυτικό Πλάνο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δραστηριοτήτων στην Βαλκανική και τη ΝΑ Ευρώπη.

Ο κ. Franco Cupolo δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχής για τα νέα του καθήκοντα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ότι η βασική του προτεραιότητα είναι να γνωρίσει από κοντά και να συνεργαστεί με τους εργαζόμενους της ΟΛΘ Α.Ε., καθώς το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο σημαντικό κεφάλαιο για μια εταιρεία. «Η επιτυχία μία εταιρείας μπορεί να στηριχθεί μόνο στην επιτυχία των ανθρώπων της», δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ότι αφορά το μοντέλο διοίκησης που πρόκειται να εφαρμόσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες:

 • την ασφάλεια, καθώς στη λιμενική βιομηχανία η ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσων και των συναλλασσόμενων είναι πρωταρχικής σημασίας,
 • την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια,
 • την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό:

https://download.thpa.gr/thpapc/

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοινώνει τον ορισμό από 19.06.2019, του κ. Franco Νicola Cupolo ως Εκτελεστικού Διευθυντή, με ανάθεση καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. Σωτήριος Θεοφάνης διατηρεί την ιδιότητα του Προέδρου, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, ανακοινώνει την λήξη της συνεργασίας με τον Γενικό Επιχειρησιακό Διευθυντή και Διευθυντή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων,  κ. Marc Riondel, στις 30.06.2019.