Banner 1

Νέα

Η Διοικητική Ομάδα της ΟΛΘ Α.Ε., παρουσίασε την Τρίτη 3 Ιουνίου 2020 στους Οικονομικούς Αναλυτές, για πρώτη φορά μέσω τηλεδιάσκεψης από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, τα οικονομικά αποτελέσματα και τις εξελίξεις του έτους 2019.

Η συνολική διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και στο Συμβατικό Λιμάνι αυξήθηκε κατά 5,7% και 17,9% αντίστοιχα:

 

2019

2018

Μεταβολή (%)

Διακίνηση

   

 

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (TEU)

448.765

424.500

5,7%

Συμβατικό Λιμάνι (Τόνοι, περιλ. και Ro-Ro)

4.534.814

3.844.522

17,9%

Κατά τη διάρκεια του Έτους 2019, η συνολική δραστηριότητα του Λιμένα κινήθηκε ανοδικά, για μία ακόμη χρονιά, οδηγώντας σε αυξημένα έσοδα και κέρδη συγκριτικά με το Έτος 2018, όπως αυτά σχολιάστηκαν στην πρόσφατη Εταιρική Ανακοίνωση:

(€ '000)

2019

2018*

Μεταβολή (%)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

   

 

Κύκλος Εργασιών:

68.981

58.535

17,8%

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

44.681

37.930

17,8%

Συμβατικό Λιμάνι

22.286

18.896

17,9%

Εκμετάλλευση Χώρων

1.871

1.485

26,0%

Επιβατική Κίνηση

143

223

-35,9%

     

 

Μικτό Κέρδος

32.204

27.473

17,2%

Ως ( %) επί των Πωλήσεων

46,7%

46,9%

 

     

 

EBITDA

29.748

28.955

2,7%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

43,1%

49,5%

 

     

 

Καθαρά Κέρδη

16.452

16.399

0,3%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

23,9%

28,0%

 

Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε από €27,5 εκατ. ευρώ το 2018 (€27,1 εκατ. ευρώ πριν από την αναδιατύπωση του ΔΠΧΑ 16 για το Έτος 2018) σε €32,2 εκατ. ευρώ το 2019, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 17,2%. Η αύξηση αυτή, όπως και το προηγούμενο έτος, δεν οφείλεται μόνο στην αυξημένη διακίνηση, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, τόσο στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, όσο και στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου. To περιθώριο Μικτού Κέρδους διατηρήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα, συνεκτιμώντας ωστόσο πως επηρεάστηκε από λογιστικές εγγραφές οι οποίες δεν αφορούν οικονομικές και ταμειακές μεταβολές εντός του Έτους 2019 (46,9% το 2018 και 46,7% το 2019).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 0,3%, από €16,4 εκατ. ευρώ το 2018 σε €16,5 εκατ. ευρώ το 2019, διαμορφώνοντας το περιθώριο Καθαρού Κέρδους από 28% το 2018 σε 24% το 2019. Η καθαρή κερδοφορία επηρεάστηκε κυρίως από τους παρακάτω παράγοντες: τη σταδιακή εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής η οποία αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας τα επόμενα έτη, την πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, την αποτύπωση της Καθαρής Παρούσας Αξίας του προγράμματος αποζημίωσης των σωματείων και την αναστροφή προβλέψεων που είχε λάβει χώρα το 2018 και δεν εμφανίστηκε το 2019.

Η Εταιρεία εξακολουθεί να παρουσιάζει μηδενικό δανεισμό, με ισχυρή ταμειακή βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, σε καταθέσεις όψεως και μόνο, την 31.12.2019 να ξεπερνούν τα €99 εκατ. ευρώ, αύξηση της τάξεως του 9% σε σχέση με το 2018 (€91 εκατ. ευρώ).

Η μερισματική πολιτική της Εταιρείας στοχεύει πρωτίστως στην ικανοποίηση των μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και τις απαιτήσεις για χρηματοδότηση των πολύ σοβαρών, τρεχουσών και μελλοντικών της επενδύσεων. Το προτεινόμενο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης του 2019, προς έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.06.2020, είναι σημαντικά αυξημένο φέτος, στα €1,17 ανά μετοχή, έναντι €0,57 ανά μετοχή της χρήσης 2018.

Προτεραιότητες της Διοίκησης - όπως είχε αναφερθεί και την περσινή περίοδο - αποτελούν η υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους €180 εκατ. ευρώ, η περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας και η ευθυγράμμιση της πολιτικής τιμολόγησης στα επίπεδα των συνθηκών της αγοράς.

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό, από €7,6 εκατ. ευρώ το 2018 σε €11,5 εκατ. ευρώ το 2019, με προγραμματισμό για σημαντική αύξηση εντός του Έτους 2020, ενώ η αναπροσαρμοσμένη τιμολογιακή πολιτική και τα εσωτερικά πλάνα αναδιάρθρωσης έχουν υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο του 2019 υπογράφηκε ο νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΚΠ), τον Δεκέμβριο του Έτους 2019 η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) με την Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (ΟΦΕ) και τον Μάιο του Έτους 2020 η νέα Επιχειρησιακή ΣΣΕ με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), οι πρώτες συμφωνίες μετά την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και στο Συμβατικό Λιμάνι για το 2ο τρίμηνο του 2020 αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 12% και 27% αντίστοιχα, συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2019.

Εκτιμώντας όλα τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. τηρεί σταθερό στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παρουσίαση της ενημέρωσης των αναλυτών [pdf]

TED 046/2020 - Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης - ΟΠΣ ΕΖΘ" [pdf]

 

H «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης A.E.» ανακοινώνει ότι η Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2019, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, ώρα 14:00μμ, αποκλειστικά μέσω τηλεδιάσκεψης από την έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, εντός Λιμένα, δεδομένων των συστάσεων του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ για την προστασία όλων και την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19.

Για την συμμετοχή των Αναλυτών στην τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά μέσα, απαιτείται η δήλωση συμμετοχής στο e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τίτλο “ANALYST DAY”, μέχρι την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:30μμ.

 

Στις 25 Μαΐου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2019, με τα κάτωθι περιληπτικά αποτελέσματα:

(€ '000)

2019

2018*

Μεταβολή (%)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

   

 

Κύκλος Εργασιών:

68.981

58.535

17,8%

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

44.681

37.930

17,8%

Συμβατικό Λιμάνι

22.286

18.896

17,9%

Εκμετάλλευση Χώρων

1.871

1.485

26,0%

Επιβατική Κίνηση

143

223

-35,9%

     

 

Μικτό Κέρδος

32.204

27.473

17,2%

Ως ( %) επί των Πωλήσεων

46,7%

46,9%

 

     

 

EBITDA

29.748

28.955

2,7%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

43,1%

49,5%

 

     

 

Καθαρά Κέρδη

16.452

16.399

0,3%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

23,9%

28,0%

 

*Η συγκριτική περίοδος του 2018 επαναδιατυπώθηκε εφαρμόζοντας την πλήρη αναδρομική προσέγγιση του ΔΠΧΑ 16.

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της ΟΛΘ Α.Ε. για το 2019 βασίστηκαν στα ακόλουθα στοιχεία διακίνησης:

 

2019

2018

Μεταβολή (%)

Διακίνηση

   

 

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (TEU)

448.765

424.500

5,7%

Συμβατικό Λιμάνι (Τόνοι)

4.469.034

3.755.102

19,0%

     

 

Πλοία που Κατέπλευσαν

1.347

1.404

-4,1%

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

463

492

-5,9%

Συμβατικό Λιμάνι

832

752

10,6%

Επιβατικό Λιμάνι

52

160

-67,5%

Κατά τη διάρκεια του 2019, η συνολική δραστηριότητα του Λιμένα κινήθηκε ανοδικά για μία ακόμη χρονιά, οδηγώντας σε αυξημένα έσοδα και κέρδη συγκριτικά με το 2018.

Η συνολική διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και ανήλθε από 424.500 TEUs το Έτος 2018 σε 448.765 TEUs το Έτος 2019, ένα αποτέλεσμα προερχόμενο κυρίως από:

  • την αύξηση της εγχώριας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, από 363.138 TEUs το Έτος 2018 σε 379.256 TEUs το Έτος 2019, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 4,4%
  • την αύξηση της διακίνησης διαμετακόμισης (transit), από 60.637 TEUs το Έτος 2018 σε 69.113 TEUs το Έτος 2019, αντιπροσωπεύοντας αξιοσημείωτη αύξηση 14%,

Ο όγκος των φορτίων του Συμβατικού Λιμένα αυξήθηκε σημαντικά κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μίγμα φορτίων, με αποτέλεσμα ο Κύκλος Εργασιών του Συμβατικού Λιμένα να αυξηθεί κατά 17,9%, από €18,9 εκατ. ευρώ το Έτος 2018 σε €22,3 εκατ. ευρώ το Έτος 2019.

Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων σημείωσαν σημαντική αύξηση επίσης κατά 26%, από €1,49 εκατ. ευρώ το Έτος 2018 σε €1,87 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, ενώ η Επιβατική Κίνηση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε από €27,47 εκατ. ευρώ το Έτος 2018 (€27,1 εκατ. ευρώ πριν από την αναδιατύπωση του ΔΠΧΑ 16 για το Έτος 2018) σε €32,2 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 17,2%. Η αύξηση αυτή, όπως και το προηγούμενο έτος, δεν οφείλεται μόνο στην αυξημένη διακίνηση, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, τόσο στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων όσο και στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, διατηρώντας τον δείκτη Μικτού Κέρδους περίπου στα ίδια επίπεδα (46,9% το 2018 και 46,7% το 2019).

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 0,3%, από €16,4 εκατ. ευρώ το 2018 σε €16,45 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, διαμορφώνοντας τον Δείκτη Καθαρού Κέρδους από 28% το Έτος 2018 σε 24% το Έτος 2019. Η καθαρή κερδοφορία επηρεάστηκε από δύο κυρίως παράγοντες, τη σταδιακή εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής η οποία αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας τα επόμενα έτη και την πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16.

Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ Α.Ε.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήριος Θεοφάνης, δήλωσε: «Η εταιρεία παρουσίασε ανοδική πορεία το Έτος 2019, με αύξηση τόσο στη διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων αλλά και Συμβατικού Φορτίου της τάξεως του 5,7% και 19% αντίστοιχα, σε σχέση με το Έτος 2018 και συνεχίζει με προσήλωση και συνέπεια το σχεδιασμό και τη στρατηγική της, με κύριο στόχο την κατοχύρωση της θέσης της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές των γειτονικών χωρών, παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο».

Στις 25 Μαΐου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2019, με τα κάτωθι περιληπτικά αποτελέσματα:

(€ '000)

2019

2018*

Μεταβολή (%)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

   

 

Κύκλος Εργασιών:

68.981

58.535

17,8%

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

44.681

37.930

17,8%

Συμβατικό Λιμάνι

22.286

18.896

17,9%

Εκμετάλλευση Χώρων

1.871

1.485

26,0%

Επιβατική Κίνηση

143

223

-35,9%

     

 

Μικτό Κέρδος

32.204

27.473

17,2%

Ως ( %) επί των Πωλήσεων

46,7%

46,9%

 

     

 

EBITDA

29.748

28.955

2,7%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

43,1%

49,5%

 

     

 

Καθαρά Κέρδη

16.452

16.399

0,3%

Ως (%) επί των Πωλήσεων

23,9%

28,0%

 

*Η συγκριτική περίοδος του 2018 επαναδιατυπώθηκε εφαρμόζοντας την πλήρη αναδρομική προσέγγιση του ΔΠΧΑ 16.

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της ΟΛΘ Α.Ε. για το 2019 βασίστηκαν στα ακόλουθα στοιχεία διακίνησης:

 

2019

2018

Μεταβολή (%)

Διακίνηση

   

 

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων (TEU)

448.765

424.500

5,7%

Συμβατικό Λιμάνι (Τόνοι)

4.469.034

3.755.102

19,0%

     

 

Πλοία που Κατέπλευσαν

1.347

1.404

-4,1%

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων

463

492

-5,9%

Συμβατικό Λιμάνι

832

752

10,6%

Επιβατικό Λιμάνι

52

160

-67,5%

Κατά τη διάρκεια του 2019, η συνολική δραστηριότητα του Λιμένα κινήθηκε ανοδικά για μία ακόμη χρονιά, οδηγώντας σε αυξημένα έσοδα και κέρδη συγκριτικά με το 2018.

Η συνολική διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και ανήλθε από 424.500 TEUs το Έτος 2018 σε 448.765 TEUs το Έτος 2019, ένα αποτέλεσμα προερχόμενο κυρίως από:

  • την αύξηση της εγχώριας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, από 363.138 TEUs το Έτος 2018 σε 379.256 TEUs το Έτος 2019, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 4,4%
  • την αύξηση της διακίνησης διαμετακόμισης (transit), από 60.637 TEUs το Έτος 2018 σε 69.113 TEUs το Έτος 2019, αντιπροσωπεύοντας αξιοσημείωτη αύξηση 14%,

Ο όγκος των φορτίων του Συμβατικού Λιμένα αυξήθηκε σημαντικά κατά 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μίγμα φορτίων, με αποτέλεσμα ο Κύκλος Εργασιών του Συμβατικού Λιμένα να αυξηθεί κατά 17,9%, από €18,9 εκατ. ευρώ το Έτος 2018 σε €22,3 εκατ. ευρώ το Έτος 2019.

Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων σημείωσαν σημαντική αύξηση επίσης κατά 26%, από €1,49 εκατ. ευρώ το Έτος 2018 σε €1,87 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, ενώ η Επιβατική Κίνηση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε από €27,47 εκατ. ευρώ το Έτος 2018 (€27,1 εκατ. ευρώ πριν από την αναδιατύπωση του ΔΠΧΑ 16 για το Έτος 2018) σε €32,2 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 17,2%. Η αύξηση αυτή, όπως και το προηγούμενο έτος, δεν οφείλεται μόνο στην αυξημένη διακίνηση, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, τόσο στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων όσο και στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, διατηρώντας τον δείκτη Μικτού Κέρδους περίπου στα ίδια επίπεδα (46,9% το 2018 και 46,7% το 2019).

Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 0,3%, από €16,4 εκατ. ευρώ το 2018 σε €16,45 εκατ. ευρώ το Έτος 2019, διαμορφώνοντας τον Δείκτη Καθαρού Κέρδους από 28% το Έτος 2018 σε 24% το Έτος 2019. Η καθαρή κερδοφορία επηρεάστηκε από δύο κυρίως παράγοντες, τη σταδιακή εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής η οποία αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας τα επόμενα έτη και την πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16.

Δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΘ Α.Ε.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Σωτήριος Θεοφάνης, δήλωσε: «Η εταιρεία παρουσίασε ανοδική πορεία το Έτος 2019, με αύξηση τόσο στη διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων αλλά και Συμβατικού Φορτίου της τάξεως του 5,7% και 19% αντίστοιχα, σε σχέση με το Έτος 2018 και συνεχίζει με προσήλωση και συνέπεια το σχεδιασμό και τη στρατηγική της, με κύριο στόχο την κατοχύρωση της θέσης της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές των γειτονικών χωρών, παρά τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο».

Στη Θεσσαλονίκη την 20/05/2020 η Ο.Λ.Θ. Α.Ε και τα υπαλληλικά Σωματεία των εργαζομένων σε αυτήν, μετά από πολύμηνες διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις συμφώνησαν και υπέγραψαν την μεταξύ τους Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού από 01/01/2020-31/12/2021.

Μετά την «ιδιωτικοποίηση» της εταιρίας η υπογραφή τόσο της από 20/05/2020 Επιχειρησιακής ΣΣΕ με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ) όσο και της από 17/12/2019 Επιχειρησιακής ΣΣΕ με την Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (ΟΦΕ.) για την λιμενεργασία σε συνδυασμό και με την κατάρτιση και θέση σε ισχύ του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΓΚΠ), σηματοδοτούν την σύγκλιση και επίτευξη εργασιακής ειρήνης με τις από κοινού προσπάθειες όλων για τις αναγκαίες θεσμικές προσαρμογές και αποτελούν κομβικό σημείο και αφετηρία εκκίνησής μας , με ορίζοντα τις προκλήσεις του μέλλοντος και όραμα την ανάπτυξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης στην σύγχρονη εποχή.