Banner 1

Νέα

Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ την 30η Ιουνίου 2020 για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου-Δ.Σ., ορίστηκαν τα νέα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας με πενταετή θητεία, δηλ. έως 30/6/2025 και εξελέγησαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Το νέο Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση του την 30η Ιουνίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 1. Αθανάσιος Λιάγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
 2. Boris Wenzel, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ., μη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
 3. Franco Nicola Cupolo, Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος
 4. Artur Davidian, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος
 5. Alexander-Wilhelm Von Mellenthin, μη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
 6. Σωτήριος Θεοφάνης, μη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
 7. Άγγελος Βλάχος, μη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
 8. Fu Baiqiao (Leon), μη ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
 9. Παναγιώτης Αλευράς, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
 10. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε επίσης Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, με διετή θητεία, τους κάτωθι:

·            Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

·            Άγγελος Βλάχος, μέλος

·            Παναγιώτης Αλευράς, μέλος

 

 

Η ΟΛΘ Α.Ε (εφεξής και η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 30η Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 23 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.032.035 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία κατόπιν ψηφοφορίας, συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 20η εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.030.920, ήτοι 79,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.003.377
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 1.115

2.       Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των € 1,17 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 06.07.2020, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) την 07.07.2020 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος την 13.07.2020.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.175
  • Κατά: 27.843
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.028.220, ήτοι 79,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Κατά : 6.781.143
  • Υπέρ: 1.247.077
 • Αριθμός αποχών: 3.815
 1. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.716.462
  • Κατά: 315.556
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη Χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.029.318, ήτοι 79,66% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.000.032
  • Κατά: 29.286
 • Αριθμός αποχών: 2.717
 1. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.029.318, ήτοι 79,66% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.712.962
  • Κατά: 316.356
 • Αριθμός αποχών: 2.717
 1. Προενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.028.818, ήτοι 79,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.712.962
  • Κατά: 315.856
 • Αριθμός αποχών: 3.217
 1. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.475
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε την εκλογή του κ. Baiqiao (Leon) Fu στις 30.7.2019 ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Cedric Garnier κατά το άρθρο 82 παρ. 1 του ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 9ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.716.462
  • Κατά: 315.556
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 4,6,7,9 και 11 του Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 10ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.175
  • Κατά: 27.843
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017 & 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 11ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.030.420, ήτοι 79,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.002.877
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 1.615
 1. Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 12ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.475
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Δ.Σ. με πενταετή θητεία, ήτοι έως 30/6/2025, ως ακολούθως:

1.       Αθανάσιος Λιάγκος, Μη ανεξάρτητο Μέλος

2.       Franco Nicola Cupolo, Μη ανεξάρτητο Μέλος

3.       Boris Wenzel, Μη ανεξάρτητο Μέλος

4.       Artur Davidian, Μη ανεξάρτητο Μέλος

5.       Σωτήριος Θεοφάνης, Μη ανεξάρτητο Μέλος

6.       Alexander – Wilhelm Von Mellenthin, Μη ανεξάρτητο Μέλος

7.       Baiqiao (Leon) FU, Μη ανεξάρτητο Μέλος

8.       Άγγελος Βλάχος, Μη ανεξάρτητο Μέλος

9.       Παναγιώτης Αλευράς, Ανεξάρτητο Μέλος, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002

10.   Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ανεξάρτητο Μέλος, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002

Ακολούθως, εξέλεξε την Επιτροπή  Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις και προϋποθέσεις του Ν. 4449/2017, η οποία θα είναι τριμελής, με διετή θητεία, αποτελούμενη από τρία μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, ήτοι από δύο ανεξάρτητα/μη εκτελεστικά μέλη (ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002) και ένα μη ανεξάρτητο/μη εκτελεστικό μέλος, και συγκεκριμένα από τους:

 1. Αλευρά Παναγιώτη, ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 μέλος,
 2. Βλάχο Άγγελο, μη ανεξάρτητο μέλος και
 3. Μιχαλόπουλο Παναγιώτη, ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 μέλος.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε από την Γενική Συνέλευση ο κ. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης.  

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 13ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.299.424, ήτοι 72,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 6.983.868
  • Κατά: 315.556
 • Αριθμός αποχών: 732.611
 1. Ενέκρινε την λύση της συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 14ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
 • Υπέρ: 8.003.975
 • Κατά: 28.043
 • Αριθμός αποχών: 17

 

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της παρουσίασης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. Henrik Jepsen αναφέρθηκε στα κάτωθι:

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το 2019 ανέρχονται στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του 2018, παρά την αύξηση κατά 18% των εσόδων, καθώς τα αποτελέσματα του 2019 έχουν επηρεαστεί από μια σειρά φορέων κόστους. Οι εν λόγω παράγοντες, επηρέασαν ολόκληρο το 2019, ενώ είχαν μερικώς μόνο, περιληφθεί κατά την διάρκεια του 2018, δεδομένης και της περιόδου ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις είχαν αναστραφεί το 2018, επηρεάζοντας συνεπώς θετικά τα αποτελέσματα του 2018.  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα αποτελέσματα εκτιμώνται ικανοποιητικά, δεδομένου ότι αναδεικνύουν βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, εάν γίνει αναπροσαρμογή με βάση τους παράγοντες που αναφέρθηκαν.

Οι επιδόσεις του 2020 έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του Covid-19, δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την διάρκεια και το βάθος της κρίσης, η οποία θα επηρεάσει το σύνολο του 2020.

Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει την συνολική διακίνηση των φορτίων της Εταιρείας από τα μέσα Μαρτίου του 2020 και μετέπειτα, ωστόσο, δεδομένης της σχετικά ισχυρής επίδοσης στους διακινούμενους όγκους τους πρώτους μήνες του έτους, ο αρνητικός αντίκτυπος του πρώτου τριμήνου ήταν σχετικά ήπιος. Η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 5% (σε TEUs) το πρώτο τρίμηνο του 2020, συγκρινόμενη με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα (σε τόνους) έπεσε 8%, συγκρινόμενη με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων έπεσε κατά 6%, και η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα έπεσε κατά 31%, συγκρινόμενη πάντοτε με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του 2020, η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων έπεσε 1%, ενώ η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα έπεσε κατά 19%, συγκρινόμενη με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Αν και επικρατεί σημαντική αβεβαιότητα για το αντίκτυπο της πανδημίας για το υπόλοιπο του έτους (2020), οι διακινούμενοι όγκοι αναδεικνύουν θετική τάση από τα χαμηλότερα επίπεδα που σημειώθηκαν τον Απρίλιο του 2020. Η Διοίκηση της Εταιρείας, τηρεί συνεπώς, ήπια αισιοδοξία, για την ενδεχόμενη συνέχεια της εν λόγω ανοδικής τάσης.

 

 

 

 

 

 

 

Η ΟΛΘ Α.Ε (εφεξής και η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2020, το μέρισμα για τη χρήση 2019  ανέρχεται σε €  1,17  ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%,  ήτοι σε καθαρό ποσό € 1,1115 ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίσθηκε η Τρίτη 7 Ιουλίου 2020. Σύμφωνα με το Κανονισμό του Χ.Α, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού.

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank A.E.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Με απευθείας κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) όπου ο μέτοχος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ και την υπ΄ αριθμ.6 απόφαση του Δ.Σ της ATHEXCSD, όπως ισχύουν για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μετόχους οι οποίοι έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank A.E.».

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank A.E.», για όσους μετόχους έχουν ζητήσει την μη είσπραξη μερισμάτων από τους χειριστές τους, ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ., ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό της ATHEXCSD. Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα,  είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι, είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα «Eurobank A.E.» σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και με γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ),  ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ. 2310 593.335, Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας  ΟΛΘ ΑΕ, Πύλη 11, εντός Λιμένος Θεσσαλονίκης).

Επιπρόσθετα , τα στοιχεία επικοινωνίας της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank AE» είναι τα ακόλουθα: Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας, τκ 14234 Ν.Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας 210 35.22.085 και 210 35.22.284.

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ την 30η Ιουνίου 2020 για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου-Δ.Σ., ορίστηκαν τα νέα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας. Το νέο Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση του την 30η Ιουνίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, με πενταετή θητεία, καθώς και την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

 1. Αθανάσιος Λιάγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
 2. Boris Wenzel, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 3. Franco Nicola Cupolo, Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος
 4. Artur Davidian, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος
 5. Alexander-Wilhelm Von Mellenthin, μη εκτελεστικό μέλος
 6. Σωτήριος Θεοφάνης, μη εκτελεστικό μέλος
 7. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος
 8. Fu Baiqiao (Leon), μη εκτελεστικό μέλος
 9. Παναγιώτης Αλευράς, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
 10. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

 

Ορίστηκαν ακολούθως ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κάτωθι:

 • Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
 • Άγγελος Βλάχος μέλος
 • Παναγιώτης Αλευράς, μέλος

 

Η ΟΛΘ Α.Ε (εφεξής και η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 30η Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 23 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.032.035 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία κατόπιν ψηφοφορίας, συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 20η εταιρική χρήση (01/01/2019 - 31/12/2019), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.030.920, ήτοι 79,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.003.377
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 1.115

2.       Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των € 1,17 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε: ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 06.07.2020, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) την 07.07.2020 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος την 13.07.2020.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.175
  • Κατά: 27.843
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Δεν παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.028.220, ήτοι 79,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Κατά : 6.781.143
  • Υπέρ: 1.247.077
 • Αριθμός αποχών: 3.815
 1. Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.716.462
  • Κατά: 315.556
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη Χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.029.318, ήτοι 79,66% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.000.032
  • Κατά: 29.286
 • Αριθμός αποχών: 2.717
 1. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.029.318, ήτοι 79,66% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.712.962
  • Κατά: 316.356
 • Αριθμός αποχών: 2.717
 1. Ενέκρινε τις αμοιβές - αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.028.818, ήτοι 79,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.712.962
  • Κατά: 315.856
 • Αριθμός αποχών: 3.217
 1. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.475
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε την εκλογή του κ. Baiqiao (Leon) Fu στις 30.7.2019 ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Cedric Garnier κατά το άρθρο 82 παρ. 2 του ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 9ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 7.716.462
  • Κατά: 315.556
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε τις τροποποιήσεις των άρθρων 4,6,7,9 και 11 του Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 10ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.175
  • Κατά: 27.843
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017 & 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 11ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.030.420, ήτοι 79,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.002.877
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 1.615
 1. Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 12ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 8.004.475
  • Κατά: 27.543
 • Αριθμός αποχών: 17
 1. Ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 13ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.299.424, ήτοι 72,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
  • Υπέρ: 6.983.868
  • Κατά: 315.556
 • Αριθμός αποχών: 732.611
 1. Ενέκρινε την λύση της συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 14ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.032.018, ήτοι 79,68% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου, εκ των οποίων:
 • Υπέρ: 8.003.975
 • Κατά: 28.043
 • Αριθμός αποχών: 17

 

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της παρουσίασης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής κ. Henrik Jepsen αναφέρθηκε στα κάτωθι:

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το 2019 ανέρχονται στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του 2018, παρά την αύξηση κατά 18% των εσόδων, καθώς τα αποτελέσματα του 2019 έχουν επηρεαστεί από μια σειρά φορέων κόστους. Οι εν λόγω παράγοντες, επηρέασαν ολόκληρο το 2019, ενώ είχαν μερικώς μόνο, περιληφθεί κατά την διάρκεια του 2018, δεδομένης και της περιόδου ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις είχαν αναστραφεί το 2018, επηρεάζοντας συνεπώς θετικά τα αποτελέσματα του 2018.  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα αποτελέσματα εκτιμώνται ικανοποιητικά, δεδομένου ότι αναδεικνύουν βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις, εάν γίνει αναπροσαρμογή με βάση τους παράγοντες που αναφέρθηκαν.

Οι επιδόσεις του 2020 έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του Covid-19, δεδομένου ότι εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την διάρκεια και το βάθος της κρίσης, η οποία θα επηρεάσει το σύνολο του 2020.

Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει την συνολική διακίνηση των φορτίων της Εταιρείας από τα μέσα Μαρτίου του 2020 και μετέπειτα, ωστόσο, δεδομένης της σχετικά ισχυρής επίδοσης στους διακινούμενους όγκους τους πρώτους μήνες του έτους, ο αρνητικός αντίκτυπος του πρώτου τριμήνου ήταν σχετικά ήπιος. Η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 5% (σε TEUs) το πρώτο τρίμηνο του 2020, συγκρινόμενη με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα (σε τόνους) έπεσε 8%, συγκρινόμενη με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων έπεσε κατά 6%, και η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα έπεσε κατά 31%, συγκρινόμενη πάντοτε με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του 2020, η διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων έπεσε 1%, ενώ η διακίνηση φορτίων του Συμβατικού Λιμένα έπεσε κατά 19%, συγκρινόμενη με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Αν και επικρατεί σημαντική αβεβαιότητα για το αντίκτυπο της πανδημίας για το υπόλοιπο του έτους (2020), οι διακινούμενοι όγκοι αναδεικνύουν θετική τάση από τα χαμηλότερα επίπεδα που σημειώθηκαν τον Απρίλιο του 2020. Η Διοίκηση της Εταιρείας, τηρεί συνεπώς, ήπια αισιοδοξία, για την ενδεχόμενη συνέχεια της εν λόγω ανοδικής τάσης.

 

 

 

 

 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΟΛΘ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης και εκπροσωπήθηκε το 79,68% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων, οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εταιρικής χρήσης 2019 και η διανομή μερίσματος ύψους € 1,17 ανά μετοχή (μικτό).

Μετά την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ακολούθησε την ίδια ημέρα η συγκρότησή του σε σώμα, όπου ορίστηκε η ιδιότητα των μελών του, ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

 1. Αθανάσιος Λιάγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
 2. Boris Wenzel, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 3. Franco Nicola Cupolo, Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος
 4. Artur Davidian, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, εκτελεστικό μέλος
 5. Alexander-Wilhelm Von Mellenthin, μη εκτελεστικό μέλος
 6. Σωτήριος Θεοφάνης, μη εκτελεστικό μέλος
 7. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος
 8. Fu Baiqiao (Leon), μη εκτελεστικό μέλος
 9. Παναγιώτης Αλευράς, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
 10. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος