Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Νέα

Επανάληψη του από 13/07/2020 ματαιωθέντος ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού λόγω πανδημίας - Διακήρυξη 002/2020 για την εκποίηση & απομάκρυνση παλαιών μηχανημάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως SCRAP [pdf]

 

Επανάληψη του από 13/07/2020 ματαιωθέντος ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού - Διακήρυξη 001/2020 για την εκποίηση παλαιών μηχανημάτων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. [pdf]

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η λειτουργία του Σ.ΕΜΠΟ και του Συμβατικού Λιμένα κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

 

Προγραμματισμός για το Σ.ΕΜΠΟ:

 

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Αργία

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Λειτουργία Υπηρεσιών Πλοίου μόνο από τις 07:00

Λειτουργία Υπηρεσιών Εδάφους 07:00 -15:00

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Λειτουργίες Υπηρεσιών Πλοίων μόνο

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου

Οι Υπηρεσίες Εδάφους θα ξεκινήσουν στις 07:00

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου

Αργία

Σάββατο 2 Ιανουαρίου

Οι Υπηρεσίες Πλοίων και Εδάφους θα συνεχιστούν σύμφωνα με ένα κανονικό Σάββατο στις 07:00 π.μ.

 

Προγραμματισμός για το Συμβατικό Λιμάνι:

 

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Αργία

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Αργία

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

Υπερωριακή επιχειρησιακή λειτουργία όπως ορίζεται στο τιμολόγιο

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου  

Κανονική επιχειρησιακή λειτουργία

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου

Όλες οι λειτουργίες θα σταματήσουν στις 18:00

 

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου

Αργία

Σάββατο 2 Ιανουαρίου

Επιχειρησιακή λειτουργία κανονικού Σαββάτου όπως ορίζεται στο τιμολόγιο.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία και σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές με Υγεία.

Οικονομικά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01.2020 - 30.09.2020 και τρέχουσες εξελίξεις: Απάντηση στην από 2503/18.11.2020 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς [pdf]

Η ΟΛΘ Α.Ε. με υπερηφάνεια ανακοινώνει πως απέκτησε άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ΑΕΟ (Authorized Economic Operator) για την Ασφάλεια και Προστασία (AEOS) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο στρατηγικός ρόλος του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην ανάπτυξη της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας με τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύεται περαιτέρω με ασφαλείς και αξιόπιστες διαδικασίες τελωνειακού ελέγχου που πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια.

Η άδεια ΑΕΟ, χορηγείται σε οικονομικούς φορείς που τηρούν συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια σχετικά με τη συμμόρφωση με την τελωνειακή νομοθεσία, την αξιοπιστία των λογιστικών και πληροφοριακών τους συστημάτων, την πληρότητα και ορθότητα των εσωτερικών λειτουργικών τους διαδικασιών, την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, και τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας που έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησής τους όσο και σε σχέση με τους επιχειρηματικούς τους εταίρους. 

Οι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς αναγνωρίζονται ως αξιόπιστοι και ασφαλής επιχειρηματικοί εταίροι στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα και απολαμβάνουν μία σειρά από οφέλη. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών τους συναλλαγών, η διεθνής αναγνώρισή τους μέσω των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και η ενίσχυση αναγνωρισιμότητας της αξιοπιστίας τους σε διεθνές επίπεδο μέσω του δικαιώματος χρήσης του κατοχυρωμένου λογοτύπου ΑΕΟ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΛΘ Α.Ε. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τις Τελωνειακές Αρχές για την εξαιρετική συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

dt 081220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία: Η επίσημη υπογραφή της άδειας AEO στα γραφεία της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Αγγελική Μήτρου - Γωγάκου, Προϊσταμένη της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και Franco Nicola Cupolo, Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε.