Διοικητικό Συμβούλιο

Αθανάσιος Λιάγκος
Πρόεδρος του ΔΣ, εκτελεστικό μέλος

Boris Wenzel
Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος

Franco Nicola Cupolo
Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής, εκτελεστικό μέλος

Artur Davidian
Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων, Εκτελεστικό μέλος

Alexander-Wilhelm Von Mellenthin
Μη εκτελεστικό μέλος

Σωτήριος Θεοφάνης
Μη εκτελεστικό μέλος

Άγγελος Βλάχος
Μη εκτελεστικό μέλος

FU Βaiqiao (Leon)
Μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Αλευράς
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος
Aνεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 

Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου