Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Ο σχεδιασμός της ΟΛΘ ΑΕ διαμορφώνεται με βάση τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως σημαντικού κόμβου συνδυασμένων μεταφορών και θαλάσσιας πύλης των εμπορευμάτων από και προς τη ΝΑ Ευρώπη.

Προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού αποτελούν:

  • Η επέκταση της λιμενικής υποδομής με βαθύτερα κρηπιδώματα ώστε να εξυπηρετούνται και τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και συμβατικού φορτίου.
  • Η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλών αποδόσεων.
  • Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για την αποτελεσματικότερη παροχή λιμενικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του λιμένα.
  • Η βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης υλοποιώντας μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της λειτουργίας της ΟΛΘ ΑΕ.
  • Η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών για την κρουαζιέρα και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Η ΟΛΘ ΑΕ έχει εκπονήσει ένα σύγχρονο MASTER PLAN, που περιλαμβάνει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της, το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση στο αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.