Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Γενικοί Όροι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, υπό διαβούλευση [pdf]

Νέα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, μετά τη διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων μερών[pdf]

Κανονισμός & Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών ΟΛΘ ΑΕ (πλην φορτίων Σ.ΕΜΠΟ και χρεώσεων πλοίων) [pdf]

Χρεώσεις πλοίων [pdf]

Νέο τιμολόγιο Συμβατικού Φορτίου, σε ισχύ από 12/04/2021 [pdf]

Νέοι Γενικοί όροι Συμβατικού Λιμένα, σε ισχύ από 12/04/2021 [pdf]

Μεταβατικές διατάξεις νέου τιμολογίου [pdf]

Τιμολόγιο χώρων στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων [pdf]

Τιμολόγιο αδειών εισόδου - στάθμευσης, σε ισχύ από 01/05/2021 [pdf]

Αίτηση αδείας εισόδου - στάθμευσης [pdf]

Άδειες εισόδου - στάθμευσης, δικαιολογητικά & πληροφορίες [pdf]