Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων

Το έργο "Ολοκληρωμένο Σύστημα για τη Διαχείριση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στον ΟΛΘ και την Ηλεκτρονική Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς" στοχεύει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών που θα βελτιστοποιήσουν τις υπάρχουσες παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΛΘ προς τους πελάτες μας, στοχεύοντας παράλληλα στον εκσυγχρονισμό του και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Η εφαρμογή επιτρέπει ένα σύνολο από υπηρεσίες διαθέσιμες στους πελάτες του ΟΛΘ. Σημειώνεται ότι το χειρογραφικό σύστημα έχει πάψει να ισχύει από 1/12/2005.

Για την εκπλήρωση της προοπτικής αυτής επιτυγχάνονται μια σειρά από ενδιάμεσους στόχους που επιτρέπουν την αναβάθμιση της υποδομής και λειτουργίας του Σταθμού :

 • Εγκατάσταση και χρήση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Εξασφάλιση αυτόματου και ασφαλούς ελέγχου των κινήσεων από και προς το Σταθμό από ξηρά και θάλασσα.
 • Βελτιστοποίηση του χώρου και του χρόνου παραλαβής /παράδοσης Ε/Κ.
 • Έλεγχος συλλογής /απόθεσης στο χώρο στοιβασίας.
 • Γραφική παρακολούθηση της θέσης των Ε/Κ. (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ΓΣΠ-GIS).
 • Αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών.
 • Διάθεση εναλλακτικών επικοινωνιακών συστημάτων.
 • Ηλεκτρονική κατάθεση επισήμων εγγράφων.
 • Ηλεκτρονική πληροφόρηση των πελατών σχετικά με τη θέση και κατάσταση των Ε/Κ στο ΣΕΜΠΟ.

Το νέο σύστημα ΠΥΛΗΣ Σ.ΕΜΠΟ λειτουργεί αυτόματα. Δύο πύλες θα είναι ανοιχτές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορτηγών. Ο οδηγός πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες:

 • Ελέγξτε αν ο αριθμός εμπορευματοκιβωτίου και το μέγεθος που αναγράφονται στην άδεια συμφωνούν με αυτά του εμπορευματοκιβωτίου που εισέρχεται / εξέρχεται του σταθμού. Σε περίπτωση λάθους πρέπει να γίνει διόρθωση πριν την είσοδό σας στο ΣΕΜΠΟ.
 • Στην πύλη του ΣΕΜΠΟ περάστε το barcode της άδειας από το μηχάνημα και πατήστε το ΟΚ.
 • Παραλάβετε το εισιτήριο που αναγράφει την θέση του πάρκινγ στην οποία θα πρέπει να σταθμεύσετε το φορτηγό σας για την παραλαβή / παράδοση του εμπορευματοκιβωτίου.
 • Κατά την έξοδό σας πρέπει να επιδείξετε το εισιτήριο εισόδου.
 • Σε περίπτωση που το εισιτήριο εισόδου αναγράφει ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ τότε πρέπει να εξέλθετε του σταθμού άμεσα.
 • Το Σύστημα εκδίδει ένα εισιτήριο ανά φορτηγό.