Η ΟΛΘ ΑΕ προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες προς τα πλοία που καταφθάνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Παρέχονται από άλλους φορείς οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 Επίσης παρέχονται από ιδιωτικές εταιρίες οι υπηρεσίες:

 

Πλοία στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Σύνδεση με Marine Traffic