Νέα έκδοση με βάση το τιμολόγιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που ισχύει από 1/6/2021.

Ηλεκτρονική φόρμα υπολογισμού αποθηκευτικών δικαιωμάτων για το Σ.ΕΜΠΟ