Σύντομες Οδηγίες για την Πληρωμή ΟΛΘ μέσω EasyPay. (pdf)