Προστατευτείτε απο τον κορωνοϊό. Φοράτε μάσκες, κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε συμφόρηση.

Banner 1
Με τη δήλωση αυτή η ΟΛΘ Α.Ε. δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει, ενοικιάσει ή άλλως διανείμει σε καμία περίπτωση προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους και δε θα επεξεργαστεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

H ΟΛΘ Α.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων σας και να αναπτύσσει τεχνολογία που να σας παρέχει ασφαλή σύνδεση όπου αυτό απαιτείται. Δεσμέυεται επίσης να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Να επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Τα στοιχεία που συλλέγουμε για εσάς χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των αιτήσεών σας και για τη εξασφάλιση μιας πιο προσωπικής επαφής κατά τη σύνδεσή σας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται όλες οι διατάξεις του Ν.2472/97 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική μας όσον αφορά την εμπιστευτική μεταχείριση των στοιχείων σας.

Συγκέντρωση και Χρήση Στοιχείων

Η ΟΛΘ Α.Ε. είναι ο μοναδικός κάτοχος των στοιχείων που συγκεντρώνονται στην ηλεκτρονική αυτή τοποθεσία. Δεν θα πωλήσουμε, δε θα μοιραστούμε και δε θα ενοικιάσουμε τα στοιχεία αυτά σε άλλους, με τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Να σημειωθεί ότι κρατάμε στοιχεία ανάλογα με τη διεύθυνση IP (Internet Protocol) του υπολογιστή σας ή του Παροχέα σας (ISP) εφόσον κάνετε σύνδεση Δυναμικού IP. Τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε είναι η διεύθυνση Διαδικτύου του υπολογιστή σας (IP, Domain Name), οι σελίδες που επισκεφθήκατε σε συτό το Δικτυακό Τόπο, ο χρόνος παραμονής ανα σελίδα και συνολικά, ο όγκος των διακινούμενων πληροφοριών ανά επίσκεψη.

"Cookies"
Ένα "cookie" είναι ένα σύνολο παραμέτρων που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του Χρήστη και το οποίο περιλαμβάνει επιλεγμένα στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις του Χρήστη σε κάποια ηλεκτρονική τοποθεσία. Ένα "cookie" μπορεί να περιέχει προτιμήσεις όπως η επιλογή γλώσσας, το ηλεκτρονικό όνομα χρήστη ή άλλα παρόμοια στοιχεία τα οποία διαφορετικά θα απαιτούσαν συχνή υποβολή τους από το Χρήστη. Η χρήση ενός "cookie" δεν μπορεί με κανένα τρόπο να οδηγήσει σε αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων ενόσω συνδέεστε με την ηλεκτρονική τοποθεσία μας. Τα περισσότερα "cookies" διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα προβολής ηλεκτρονικών σελίδων ("session cookies").
Τα "cookies" μπορούν να απενεργοποιηθούν στο πρόγραμμα προβολής του Χρήστη, όμως η επιλογή αυτή δύναται να περιορίσει ορισμένες από τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού μας τόπου, ενώ ο Χρήστης πιθανόν να χρειαστεί να υποβάλει επανειλημμένα τα ίδια στοιχεία.
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αυτή τη στιγμή δε χρησιμοποιεί cookies, είναι όμως πιθανόν να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία στο μέλλον. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο θα σας περιγράψουμε με λεπτομέρεια τι ακριβώς κάνει το cookie με οδηγίες για το πως μπορείτε να το ελέγξετε.

Αρχεία Καταγραφής (log files)
Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP (Internet Protocol) για την ανάλυση τάσεων στη χρήση του διαδικτύου, για τη διαχείριση των πόρων των υπολογιστών και του δικτύου μας, για την παρακολούθηση τυχόν μη επιτρεπόμενων παράνομων ή κακόβουλων δραστηριοτήτων (επιθέσεων)  και για τη συλλογή γενικών δημογραφικών πληροφοριών (χώρα προέλευσης) για συγκεντρωτική χρήση. Οι διευθύνσεις IP δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Αλληλογραφία
Για λόγους όπως η βελτίωση του προσωπικού χαρακτήρα των υπηρεσιών μας και η διατήρηση υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες, δεχόμαστε και κρατάμε ορισμένα είδη στοιχείων όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ και επιστολές κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας. Όλες οι προαναφερθείσες δεσμεύσεις ισχύουν και γι αυτά τα ήδη στοιχείων.

Αποκάλυψη Στοιχείων για Νομικές Ενέργειες
Στην περίπτωση που η ΟΛΘ Α.Ε. έχει βάσιμες ενδείξεις πως κάποιος Χρήστης των υπηρεσιών της προκαλεί ζημία ή παρεμβαίνει στα δικαιώματα ή τα περιουσιακά στοιχεία της ΟΛΘ Α.Ε. επιφυλλάσουμε το δικαίωμα να καταφύγουμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση νομικών ενεργειών, μπορούμε να αποκαλύψουμε τα στοιχεία του Χρήστη προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες.

Ασφάλεια
Το Διαδίκτυο, όπως και κάθε μέσο που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών, δεν μπορεί να θεωρηθεί 100% ασφαλές. Η ασφάλεια στο Internet αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα και βασίζεται κυρίως σε αξιόπιστους οργανισμούς και επιχειρήσεις που σέβονται την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των στοιχείων των Χρηστών του. Η ΟΛΘ Α.Ε. χρησιμοποιεί τα πλέον πρόσφατα εργαλεία κρυπτογράφησης και προστασίας πληροφοριών για όλες τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα (κρυπτογράφηση 128-bit, ασφαλείς σελίδες, σύστημα προστασίας δικτύου (firewall), ψηφιακές υπόγραφές κ.α.).

Ειδοποίηση περί Αλλαγών - Ενημέρωση Χρηστών
Στην περίπτωση που η ΟΛΘ Α.Ε. πραγματοποιήσει αλλαγές στην πολιτική της περί εμπιστευτικότητας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές αυτές στην ηλεκτρονική τοποθεσία μας ώστε να μπορείτε να τις εξετάσετε. Οι χρήστες του Δικτυακού μας Τόπου θα μπορούν να γνωρίζουν πάντοτε τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε, τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε και τις συνθήκες, εάν υπάρχουν, κάτω από τις οποίες τα αποκαλύπτουμε. Εάν αποφασίσουμε, οποιαδήποτε στιγμή, να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που δηλώθηκε κατά το χρόνο που μας δόθηκαν, θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες θα μπορούν να επιλέξουν εάν τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιηθούν κατά το διαφορετικό αυτό τρόπο ή όχι.

Σύνδεσμοι (Links)
Η ηλεκτρονική αυτή τοποθεσία μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες τοποθεσίες. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι η ΟΛΘ Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές εμπιστευτικότητας. Η παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας ισχύει αποκλειστικά για τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τη ΟΛΘ Α.Ε.