Banner 1

 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Video wall για τις ανάγκες του τμήματος Φύλαξης - ΠΣΕΑ.

Όροι και Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Video Wall

1. Όροι για την προμήθεια Video Wall

Ο προτεινόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος 2. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45 ημέρες, από την ανάθεση της προμήθειας. Ο χρόνος εγκατάστασης του εξοπλισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ημέρες, από την ημερομηνία παράδοσής του στις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει το αργότερο σε δύο (2) μήνες από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2008 σχετικό με τη μελέτη-εμπορία-εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και διαβαθμισμένης πρόσβασης, παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, σχεδιασμό, εγκατάσταση & εμπορία συστημάτων αυτοματισμών πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να κατατεθεί στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. πριν την παράδοση του εξοπλισμού.

2. Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος Video Wall

Το ζητούμενο σύστημα Video Wall θα πρέπει να αποτελείται από 6 οθόνες 47”, τοποθετημένες σε ειδικό μεταλλικό ικρίωμα τοίχου για ανάρτηση επίπεδων οθονών  (47 ιντσών) διάταξης 2 x 3.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ικριώματος:
- Κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση σε επιφάνεια ικανής αντοχής
- Διάταξη ικριώματος 2 οθόνες καθέτως (γραμμές) x 3 οθόνες οριζοντίως (στήλες), σε θέση landscape (6 αναρτούμενες οθόνες), διασφαλίζοντας την απόλυτη ευθυγράμμιση των οθονών μεταξύ τους, όπως αυτές ορίζονται από τα εγχειρίδια χρήσης και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή τους.
- Ανάρτηση οθονών με την χρήση ηλεκτρομονωτικών ροζετών πολυαμιδίου, για εύκολη εγκατάσταση
- Απεγκατάσταση οθονών από την εμπρόσθια πλευρά του ικριώματος, χωρίς την χρήση εργαλείων.
- Εκτιμώμενος χρόνος ανάρτησης ή απεγκατάστασης μίας (1) οθόνης στο ή από το ικρίωμα ≤ 3’ (λεπτών) χωρίς την χρήση εργαλείων.
- Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα σύνδεσης των οθονών (ροζέτες, βίδες, κλπ.)
- Ηλεκτροστατική βαφή μεταλλικών μερών σε χρώμα μαύρο ματ (RAL 9005).

Τεχνικά χαρακτηριστικά των οθονών:
- Τύπου IPS, LED Backlight
- Διαγωνίου 47 ιντσών, με αναλογία οθόνης 16:9
- Ανάλυση 1920 X 1080,
- Αντίθεση ~ 500.000:1,
- Χρόνος απόκρισης ~ 12ms,
- Με Bezel to Bezel < 5 mm
- Είσοδοι-Έξοδοι: HDMI, DVI, RGB (DSUB), RS232 (In/Out), Component (RGB Shared), AV (RGB Shared), RJ45,
- VESA mount  600mm x 400mm  
- Εγγύηση τρία (3) έτη τουλάχιστον
- ErP / Energy Star 6.0
- Safety UL / cUL / CB / TUV / KC
- Surface Anti-glare treatment

Το προτεινόμενο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή εικόνων και video από το ήδη εγκατεστημένο σύστημα επίβλεψης και παρακολούθησης, μέσω καμερών, περιοχών του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Το VMS που χρησιμοποιείται από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. είναι της εταιρείας Milestone. Ο προγραμματισμός και η παραμετροποίηση του συνόλου του εξοπλισμού και η συνεργασία του με το Milestone, είναι αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθευτεί τον ζητούμενο εξοπλισμό και να τον εγκαταστήσει σε συνεννόηση με το Τμήμα Φύλαξης – ΠΣΕΑ και το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε ημέρα και ώρα που δεν θα επηρεάσει την λειτουργία του Οργανισμού.

Όλα τα παρελκόμενα σύνδεσης με τον υπάρχοντα εξοπλισμό (HY, LAN switch, κλπ) είναι ευθύνης του αναδόχου. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έντυπα και σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή, τεκμηρίωση εγκατάστασης που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του εξοπλισμού (μάρκα, μοντέλο, σειριακός αριθμός, κλπ), μαζί με το σχεδιάγραμμα σύνδεσης του.

Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του συστήματος από αρμόδια Επιτροπή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Επίσης, ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα πρέπει:
- Να είναι εύφημου κατασκευαστή, καινούργιος, αμεταχείριστος, εντός των αυθεντικών συσκευασιών και να προέρχεται από το επίσημο ελληνικό κανάλι του κατασκευαστή.
- Να είναι δηλωμένος στον αρχικό αγοραστή και να καλύπτεται από την επίσημη εγγύηση και υποστήριξη του κατασκευαστή.
- Να έχει τουλάχιστον τρία (3) έτη εγγύηση.

Τέλος, για οποιοδήποτε λογισμικό που σχετίζεται με τον παραπάνω εξοπλισμό, ο αγοραστής θα είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Η ανώτατη εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000€), πλέον ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους,  με ελάχιστο χρόνο ισχύος 60 ημέρες, σε σφραγισμένο φάκελο, έως και την 14:00 ώρα της 26ης Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή (με αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής), στο τμήμα Γραμματείας της ΟΛΘ ΑΕ (Α' Προβλήτα, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος)