Banner 1

Νέα

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ ενέκρινε σήμερα, Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2017 έως 31.12.2017 από τις οποίες προκύπτουν τα εξής:

  • Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2017 ανήλθε σε 54.231.941€ έναντι των 48.061.529€ του 2016, σημειώνοντας αύξηση πωλήσεων κατά 12,84%.
  • Αύξηση κατά 16,74% σημειώθηκε στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, που ανήλθε σε 401.947 TEUs το 2017.
  • H διακίνηση στο συμβατικό φορτίο παρουσίασε αύξηση 8,63% ανερχόμενη σε 3.598.371 τόνους συμβατικού φορτίου.
  • Τα έσοδα από την εκμετάλλευση χώρων αυξήθηκαν κατά 8,01%.
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ανέρχονται σε 90.324.984€ έναντι των 75.566.103€ του 2016 σημειώνοντας αύξηση 19,53%.

Τα αποτελέσματα της χρήσης του 2017 διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 21.809.468€ έναντι των 22.171.088€ του 2016 σημειώνοντας μείωση 1,63% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 40,22%.
  • Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 18.849.985€ έναντι των 23.877.735€ του 2016 σημειώνοντας μείωση 21,06% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 34,76%.
  • Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 12.474.042€ έναντι των 21.081.797€ του 2016 σημειώνοντας μείωση 40,83% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 23%, ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 7.242.955€ έναντι των 14.084.474€ του 2016 σημειώνοντας μείωση 48,57% και με το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών να ανέρχεται στο 13,36%.

Η μείωση των αποτελεσμάτων προ φόρων οφείλεται αφενός μεν σε σημαντική αύξηση των αποσβέσεων, λόγω της επανεκτίμησης της ωφέλιμης ζωής του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και σε απομείωση της αξίας παλαιών και υποχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων, αφετέρου δε σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων, οι οποίες απηχούν με ρεαλιστικό τρόπο την επισφάλεια απαιτήσεων.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήρης Θεοφάνης,  δήλωσε: «Η ΟΛΘ ΑΕ αποτελεί μία εταιρεία με μεγάλες οικονομικές και αναπτυξιακές δυνατότητες που πρέπει κατάλληλα να αξιοποιηθούν. Η νέα Διοίκηση με αίσθημα ευθύνης είναι διατεθειμένη να εργαστεί με όραμα, σχέδιο και προσήλωση για την ανάπτυξη της εταιρείας και να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη των μετόχων και της οικονομικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με ρεαλιστικό τρόπο την οικονομική αφετηρία της εταιρείας. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο προσηλωμένο τρόπο την προσπάθεια για την ανάπτυξη της εταιρείας».

Τη στρατηγική και το σχέδιο τους για την αξιοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε να καταστεί κύρια πύλη των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρουσίασαν σήμερα, Τρίτη 17 Απριλίου, η Διοικητική Ομάδα και οι εκπρόσωποι των επενδυτών-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παραχωρήθηκε από την εταιρεία στην Αποθήκη Γ’ του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήρης Θεοφάνης, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της Διοίκησης για την ανάπτυξη του λιμανιού. «Τρεις μεγάλες εταιρείες αποφάσισαν να συμπράξουν φιλοδοξώντας να καταστήσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μεγάλο κόμβο μεταφορών και logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε πεπεισμένοι πως θα ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες και θα πετύχουμε τους στόχους μας συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής», ανέφερε ο κ. Θεοφάνης τονίζοντας πως ήδη, εντός τριών εβδομάδων από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης, φάνηκαν τα πρώτα μικρά, αλλά σαφή, δείγματα γραφής, αναφορικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας και του λιμανιού.

 Η στρατηγική της ΟΛΘ ΑΕ, όπως τόνισε ο κ. Θεοφάνης, περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:

- Αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του λιμανιού

-Προμήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού χειρισμού φορτίων

- Αναδιοργάνωση της ΟΛΘ ΑΕ και ανάπτυξη πελατο-κεντρικής κουλτούρας

-Άμεση έναρξη των υποχρεωτικών επενδύσεων με αιχμή του δόρατος την επέκταση του 6ου Προβλήτα και τη δημιουργία υποδομής για την εξυπηρέτηση πλοίων New Panamax και την προσέγγιση κύριων γραμμών

-Ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκτός λιμανιού (beyond the port activities).

Την τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με την Διοίκηση, αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση σε όλα τα Τμήματα της ΟΛΘ ΑΕ, προκειμένου να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας. «Το προσωπικό, στη συντριπτική του πλειοψηφία, ανταποκρίνεται με φιλότιμο και προθυμία στις νέες συνθήκες και στις νέες απαιτήσεις και αυτό συμβάλλει στην αισιοδοξία μας», σημείωσε ο κ. Θεοφάνης.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της Terminal Link SAS, Boris Wenzel, ανέφερε πως βασική προτεραιότητα της νέας Διοίκησης είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών του λιμένα, που έχουν πληγεί από την έλλειψη αξιοπιστίας και τους μεγάλους χρόνους αναμονής. «Η Terminal Link SAS, αξιοποιώντας την διεθνή εμπειρία της, μπορεί να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει με τον πιο έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο τις ελλείψεις που καταγράφηκαν και να αναβαθμίσει ταχύτατα τις προδιαγραφές λειτουργίας του Λιμένα Θεσσαλονίκης», πρόσθεσε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Invest Equity Partners GmbH και μέλος του ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ, Alexander-Wilhelm Von Mellenthin, τόνισε: «Το ενδιαφέρον μας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2014 και αναλύοντας στοιχεία, που συνδέονται με τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, πειστήκαμε ότι το λιμάνι θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα στρατηγικά του πλεονεκτήματα κατακτώντας μία βιώσιμη και ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Είμαστε ενθουσιασμένοι διότι σήμερα, μαζί με τους εταίρους της κοινοπραξίας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε από κοινού τις δυνατότητες του λιμανιού και να το καταστήσουμε έναν δυναμικό παράγοντα στη λιμενική αγορά της Μεσογείου με ισχυρή σύνδεση με την ελληνική και βαλκανική ενδοχώρα». Η DIEP GmbH, σύμφωνα με τον κ. Mellenthin, είναι μια γερμανική εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και κλάδους της βιομηχανίας.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, Arthur Davidyan, τόνισε πως αν και η Belterra Investments κατέχει το μικρότερο ποσοστό (20%) στην κοινοπραξία, αυτή φιλοδοξεί να διαδραματίσει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην διάχυση της προστιθέμενης αξίας, που θα προκύψει από τη ανάπτυξη του Λιμένα, στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. «Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του Λιμένα, ώστε να αναδειχθεί, αφενός, σε ηγέτη στο χώρο των επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα και στον τομέα παροχής υπηρεσιών στις εμπορευματικές μεταφορές της Ανατολικής Μεσογείου και, αφετέρου, σε πύλη των Βαλκανίων», συμπλήρωσε ο κ. Davidyan .

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της ΟΛΘ ΑΕ, Rui Pinto, επισήμανε ότι το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, προσθέτοντας πως η Διοίκηση είναι αποφασισμένη να το εκσυγχρονίσει χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ δήλωσε αποφασισμένη, επίσης, να αναπτύξει συνέργειες με τους φορείς και τις τοπικές Αρχές, ώστε να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο το λιμάνι δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Φίλιος Στάγκος.

Να σημειωθεί ότι στις 23 Μαρτίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ μετά την καταβολή του τιμήματος των 231,926 εκατ. ευρώ και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στην South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd.

Η SEGT Ltd απαρτίζεται από την «Deutsche Invest Equity Partners GmbH» (47%), την «Terminal Link SAS» (33%) και τη «Belterra Investments Ltd.» (20%).

Photo1: Από αριστερά ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΠΘΕ του Δήμου Θεσσαλονίκης, Φίλιος Στάγκος, ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήρης Θεοφάνης, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ και Διευθύνων Σύμβουλος της Terminal Link SAS, Boris Wenzel, o Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Invest Equity Partners (DIEP) GmbH και μέλος του ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ, Alexander-Wilhelm Von Mellenthin, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, Arthur Davidyan και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της ΟΛΘ ΑΕ, Rui Pinto

Photo2: Ο  Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήρης Θεοφάνης

Photo3: Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΘ AE και Διευθύνων Σύμβουλος της Terminal Link SAS, Boris Wenzel

Photo4: Ο  Διευθύνων Σύμβουλος της Deutsche Invest Equity Partners (DIEP)  GmbH και μέλος του ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ, Alexander-Wilhelm Von Mellenthin

Photo5: Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, Arthur Davidyan

Photo6: Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της ΟΛΘ ΑΕ, Rui Pinto

Photo7: Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήρης Θεοφάνης, περιγράφει το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για τον 6ο Προβλήτα, κατά τη διάρκεια της ξενάγησης των δημοσιογράφων στις εγκαταστάσεις του Λιμένα Θεσσαλονίκης

 

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Απριλίου, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήριο Θεοφάνη, τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Εμπορικό Διευθυντή της εταιρείας, Rui Pinto και τον Γενικό Επιχειρησιακό Διευθυντή και Διευθυντή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, Marc Riondel, στο κτίριο Διοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της συνεργασίας μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ στην εταιρεία ειδικού σκοπού South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ ενημέρωσε τον κ. Ξενόφο για τις πρώτες πρωτοβουλίες της Διοίκησης και το επενδυτικό πλάνο που θα εκπονηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο κ. Ξενόφος επισήμανε ότι «η στρατηγική του ΤΑΙΠΕΔ καταδεικνύει την προσήλωσή του στην καλή συνεργασία του Ταμείου με τους επενδυτές και μετά το κλείσιμο της συναλλαγής, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην παρακολούθηση των αναπτυξιακών και επενδυτικών παρεμβάσεων που θα γίνουν στο λιμένα της Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Θεοφάνης επανέλαβε την απόλυτη δέσμευση της κοινοπραξίας στην ανάπτυξη του λιμανιού, με τήρηση των συμφωνηθέντων όπως απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης. Αναφερόμενος στις υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ σε βάθος επταετίας που προβλέπει η σύμβαση, ο κ. Θεοφάνης εκτίμησε ότι αυτές θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, ενδεχομένως σε διάστημα 4-5 ετών.

«Η Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ θα επιδιώξει να έχει στενή συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την αξιοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής», τόνισε ο κ. Θεοφάνης. Πρόσθεσε, δε, πως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ προσπαθεί να καταγράψει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες και βρίσκεται στο στάδιο της δρομολόγησης άμεσων λύσεων.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Photo1

Photo2

 

Το κρουαζιερόπλοιο «Serenissima» καταπλέει αύριο, Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, στις 08:00, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προερχόμενο από την Καβάλα.

Στο πλοίο, σημαίας Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, επιβαίνουν 82 τουρίστες, στην πλειονότητά τους από τη Μ. Βρετανία, καθώς και 53 άτομα πλήρωμα. Για τους επιβάτες έχουν προγραμματιστεί αύριο οργανωμένες περιηγήσεις στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το κρουαζιερόπλοιο θα παραμείνει στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι και την Τρίτη 3 Απριλίου, οπότε και θα αποβιβαστούν οι επιβάτες. Την ίδια μέρα, στις 23:00, αφού επιβιβαστούν νέοι επιβάτες, θα αποπλεύσει με προορισμό τη Σαμοθράκη.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Σωτήριος Θεοφάνης, δήλωσε: «Η νέα Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του κλάδου εξυπηρέτησης της κρουαζιέρας, που αναμένεται να έχει, εφόσον επιτευχθεί, σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομική ζωή και δραστηριότητα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται να εργαστεί συστηματικά προς την κατεύθυνση ανάπτυξης συνεργειών με τους αρμόδιους φορείς της πόλης και της περιοχής».

Τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστο Λαμπρίδη και τον επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Αρχής Λιμένα Θεσσαλονίκης, Γεώργιο Τοζίδη, υποδέχτηκε σήμερα, Πέμπτη 29 Μαρτίου, η Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ στα κεντρικά γραφεία του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Σωτήριος Θεοφάνης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Rui Pinto και ο Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής και Διευθυντής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ ΑΕ, Marc Riondel.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Λαμπρίδης δήλωσε: «Με την ανάληψη της νέας διοίκησης ξεκινάει μια νέα εποχή για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μια εποχή που βάζει τέλος στον κύκλο των χαμένων ευκαιριών του παρελθόντος, μια εποχή η οποία με βάση τα όσα προβλέπει η Σύμβαση Παραχώρησης και με τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν θα αναβαθμίσει ουσιαστικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό κόμβο διακίνησης πλοίων και εμπορευμάτων για τις αγορές όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Πιστεύω ότι η υλοποίηση αυτού του επενδυτικού σχεδίου θα επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην ανάδειξη της πόλης της Θεσσαλονίκης και θα έχει προστιθέμενη αξία στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης ειδικότερα αλλά και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα. Παράλληλα θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση με τη δημιουργία νέων σταθερών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας με διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων για την εξασφάλιση των οποίων υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στη Σύμβαση Παραχώρησης».

Να σημειωθεί ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ ξεκίνησε κύκλο επαφών και συναντήσεων με εκπροσώπους των τοπικών Αρχών, των φορέων της Θεσσαλονίκης και της λιμενικής κοινότητας, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων του λιμανιού με την πόλη.

Σήμερα η Διοικητική Ομάδα της ΟΛΘ ΑΕ επισκέφθηκε τον Δήμαρχο, Γιάννη Μπουτάρη, στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γενικό Πρόξενο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Walter Stechel και εκπροσώπους του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης.

«Η νέα Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύσφιξη των σχέσεων πόλης και λιμανιού και προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεργαστεί στενά με την πολιτεία, τις τοπικές Αρχές, τους φορείς της Θεσσαλονίκης και της λιμενικής κοινότητας», δήλωσε ο κ. Θεοφάνης επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει ανοιχτός και ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης επιφέροντας πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Photo1 - Από αριστερά ο  Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής και Διευθυντής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ ΑΕ, Marc Riondel, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Σωτήριος Θεοφάνης, ο  Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Λαμπρίδης , ο επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Αρχής Λιμένα Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Τοζίδης, η υπάλληλος του Γραφείου ΔΑΛ Θεσσαλονίκης, Τάνια Πρέκα και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, Rui Pinto

H τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων από την απερχόμενη στη νέα διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 26 Μαρτίου, στο κτίριο διοίκησης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ, αφού ολοκληρώθηκε η χρηματιστηριακή μεταβίβαση του 67% μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ στην εταιρεία ειδικού σκοπού South  Europe Gateway  Thessaloniki (SEGT) Ltd, στην οποία μετέχουν η «Deutsche Invest Equity Partners GmbH» (47%), η  «Terminal Link SAS» (33%) και η «Belterra Investments Ltd.» (20%).

Ο νέος Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ κ. Σωτήριος Θεοφάνης, αφού ευχαρίστησε τον απελθόντα Πρόεδρο του ΔΣ, κ. Κωνσταντίνο Μέλλιο, τον απελθόντα Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Μακρή, καθώς και όλα τα μέλη του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου για τη συμβολή τους στη λειτουργία και την ανάπτυξη της εταιρείας, παρουσίασε τις προτεραιότητες και τον στρατηγικό σχεδιασμό της νέας διοίκησης.

«Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε δραστικά την άμεση λειτουργία της εταιρείας», επισήμανε ο κ. Θεοφάνης τονίζοντας ότι, αφενός μεν, θα γίνει άμεση προμήθεια εξοπλισμού και ανασχεδιασμός των διαδικασιών της, αφετέρου δε, θα αξιοποιηθεί η εμπειρία του τεχνικού εταίρου αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας σύγχρονων λιμενικών εγκαταστάσεων.

Στις προτεραιότητες της νέας Διοίκησης εντάσσονται η έναρξη των έργων επέκτασης του 6ου Προβλήτα το συντομότερο δυνατό, όπως και όλες οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επενδύσεις, όπως είπε ο κ. Θεοφάνης  και συμπλήρωσε :«Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της επιχειρηματικής κοινότητας και του ελληνικού Δημοσίου, που προχώρησε σε αυτή την αναδιάρθρωση εκχωρώντας το 67% των μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ».

Από την πλευρά του ο νέος αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ κ.Boris Wenzel ανέφερε ότι η νέα διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις τους επόμενους μήνες και οι πρώτες ενέργειές της θα αποσκοπούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

«To λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, ειδικά στον τομέα της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου. Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες οι επενδύσεις και ο εκσυγχρονισμός της εταιρικής λειτουργίας», είπε ο κ. Wenzel υπογραμμίζοντας πως για την επίτευξη των στόχων έχουν τοποθετηθεί στη νέα Διοίκηση εξειδικευμένα στελέχη και ειδικοί της λιμενικής βιομηχανίας.

Κατά την τοποθέτησή του ο πρώην Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Κωνσταντίνος Μέλλιος, αφού ευχήθηκε από βάθους καρδιάς καλή επιτυχία στο έργο της νέας διοίκησης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η διαχειρίστρια εταιρεία θα κάνει τα μέγιστα που απαιτούνται για να προοδεύσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η πόλη και ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα. «Είμαι επίσης πεπεισμένος ότι το ανθρώπινο δυναμικό της ΟΛΘ ΑΕ θα σταθεί δίπλα στην διοίκηση της εταιρείας και, όπως πάλεψε, αγωνίστηκε, εργάστηκε όλα τα χρόνια, αλλά ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια, θα εξακολουθήσει να εργάζεται και θα δώσει και την τελευταία ικμάδα προκειμένου το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να γίνει ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης για όλη τη Βόρεια Ελλάδα», συμπλήρωσε ο κ. Μέλλιος.

Ο απελθών Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Δημήτριος Μακρής, τόνισε ότι η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εταιρεία, διότι αλλάζει σελίδα, ενώ σημείωσε ότι η μεταβατική περίοδος ήταν αρκετά δύσκολη. Ο κ. Μακρής αναφέρθηκε στη στήριξη που είχε όλο αυτό το διάστημα από τα Επιμελητήρια, τους φορείς της πόλης, το δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους κυβερνητικούς φορείς για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η σημαντική αλλαγή που γίνεται στο λιμάνι με σκοπό την ανάπτυξή του. Ο ίδιος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους εργαζόμενους του λιμανιού σημειώνοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι  με μεγάλες  ικανότητες και εμπειρία που  θα θέσουν τις δυνάμεις τους στο πλευρό της νέας Διοίκησης, ώστε να πετύχει τους στόχους της.

Στην τελετή παραλαβής-παράδοσης παρέστησαν μέλη του απερχόμενου και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, ο νέος αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Rui Pinto, ο νέος Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής της εταιρείας και Διευθυντής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, κ. Marc Riondel, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΛΘ ΑΕ και οι Διευθυντές των Τμημάτων της εταιρείας.

 

Photo1: Ο νέος Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Σωτήριος Θεοφάνης

Photo2: Ο νέος αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ κ. Boris Wenzel

Photo3: Από αριστερά ο νέος Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής της εταιρείας και Διευθυντής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, κ. Marc Riondel, ο νέος αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Rui Pinto, ο νέος Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Σωτήριος Θεοφάνης, ο αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Boris Wenzel  και ο πρώην πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ κ. Κωνσταντίνος Μέλλιος