Banner 1

Νέα

Η ΟΛΘ ΑΕ είναι ο πρώτος φορέας διαχείρισης λιμένα στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007 για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Η πιστοποίηση αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της ΟΛΘ ΑΕ και συγκεκριμένα:

  • Στον ελλιμενισμό εμπορικών πλοίων, επιβατηγών και κρουαζιερόπλοιων
  • Στην φορτοεκφόρτωση φορτίων χύδην και εμπορευματοκιβωτίων
  • Στην αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων και άλλων ειδών
  • Στην παραχώρηση χώρων για εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες

Η εφαρμογή του διεθνούς προτύπου από την ΟΛΘ ΑΕ αποτελεί ρητή δέσμευση για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Δημήτρης Μακρής, δήλωσε: «Η απόκτηση της συγκεκριμένης πιστοποίησης καταδεικνύει το ενδιαφέρον και τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την εφαρμογή διεθνών συστημάτων διαχείρισης και την τήρηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να περιορίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους. Η ΟΛΘ ΑΕ έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των πιστοποιήσεων για τις επιχειρησιακές λειτουργίες της, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχημένη πορεία της».

Σε ανοδική πορεία βρίσκεται η ΟΛΘ ΑΕ επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και συμβατικού φορτίου, σύμφωνα με τα ετήσια στατιστικά στοιχεία της εταιρείας για το 2017.

Την περασμένη χρονιά σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 16,74% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, καθώς διακινήθηκαν 401.947 TEUs έναντι 344.316 τo 2016. Η εταιρεία πέτυχε ρεκόρ δεκαετίας (2008-2017) και την δεύτερη καλύτερη επίδοση της 20ετίας μετά το 2007. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν η διακίνηση transit (19,73%) και οι ελληνικές εξαγωγές σε εμπορευματοκιβώτια (14,46%). Σημειώνεται ότι ο όγκος διακίνησης άνω των 400.000 TEUs προσεγγίζει τα όρια της υφιστάμενης χωρητικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Με άνοδο έκλεισε το 2017 και στον Συμβατικό Λιμένα, όπου διακινήθηκαν συνολικά 3.598.271 τόνοι συμβατικού φορτίου έναντι 3.312.527 το 2016 (αύξηση 8,63%). Μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε το χύδην φορτίο transit (25,5%).

Την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 12,28% ο αριθμός των πλοίων που κατέπλευσαν στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, όπου εξυπηρετήθηκαν συνολικά 1.417 πλοία τo 2017 έναντι 1.262 το 2016. Από αυτά, τα 523 ήταν πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έναντι 440 το 2016 (αύξηση 18,86%), τα 726 ήταν φορτηγά πλοία συμβατικού φορτίου έναντι 674 το 2016 (αύξηση 7,72%) και τα 168 ήταν επιβατικά έναντι 148 το 2016 (αύξηση 13,51%).

Σχολιάζοντας τα στοιχεία της διακίνησης φορτίων ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ κ. Δημήτρης Μακρής επισήμανε: «Η εταιρεία έθεσε υψηλούς στόχους για τη διακίνηση φορτίων το 2017 και τους πέτυχε. Ειδικά η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων κατέγραψε ρεκόρ δεκαετίας. Η αυξητική τάση διακίνησης του συμβατικού φορτίου το 2017 παρουσίασε διακυμάνσεις στο χύδην φορτίο, ειδικά το τελευταίο τρίμηνο, η οποία οφείλεται σε εξελίξεις σε ορισμένες βιομηχανίες της περιοχής. Αναμένεται συνέχιση της αυξητικής τάσης στο χύδην φορτίο από το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Η αυξητική τάση διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων αλλά και η εξυπηρέτηση των πλοίων επηρεάστηκαν αρνητικά το τελευταίο τρίμηνο του 2017 από τη συνεχιζόμενη - από τις 16 Σεπτεμβρίου 2017 έως σήμερα - απεργία της συνδικαλιστικής οργάνωσης των τελωνειακών υπαλλήλων κατά τη βραδινή βάρδια στην Πύλη 16 της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ κατέβαλε, έγκαιρα, συστηματικές προσπάθειες με ρεαλιστικές προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παράλληλα, εξαντλώντας κάθε περιθώριο, εφαρμόζει λειτουργικές λύσεις για τον περιορισμό των ιδιαίτερα αρνητικών επιπτώσεων της συνεχιζόμενης απεργίας των τελωνειακών στην εξυπηρέτηση των πλοίων, σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η 24ωρη λειτουργία της Πύλης 16 της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης παραμένει μεγάλης σημασίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την αναπτυξιακή προοπτική του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Η ΟΛΘ ΑΕ, σύμφωνα με τα προσωρινά οικονομικά στοιχεία για το 2017, παρουσιάζει σύνολο εσόδων της τάξης των 58.106.000 € με σημαντική αύξηση 11,25% σε σχέση με το 2016 (52.230.000 €), διατηρώντας υψηλούς χρηματοοικονομικούς δείκτες απόδοσης, με αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα και μηδενικό δανεισμό. Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την ικανότητα της εταιρείας να χρηματοδοτήσει σημαντικά επενδυτικά σχέδια για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένα.

Αυτά τα θετικά αποτελέσματα αντανακλούν την καθοριστική συμβολή των στελεχών, των εργαζομένων και των συνεργατών της ΟΛΘ ΑΕ στην επίτευξή τους».      

Η ΟΛΘ ΑΕ αλλάζει σελίδα

Το αμέσως επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ στην South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Limited, την εταιρεία που σύστησε η ένωση του προτιμητέου επενδυτή «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS».

«Η ΟΛΘ ΑΕ βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις και κρίνεται αναγκαίο να γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό αλλά και μεταρρυθμίσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας. Προσβλέπουμε στην επιτυχία του στρατηγικού επενδυτή και της διοίκησής του στην ΟΛΘ ΑΕ με στόχο ο Λιμένας Θεσσαλονίκης να ανέβει κατηγορία στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ως κύριο διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό θα αποβεί προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης», τόνισε ο κ. Μακρής.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν σήμερα, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ μετά την προγραμματισμένη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο διοίκησης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Κωνσταντίνος Μέλλιος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μακρής ευχαρίστησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη μέχρι σήμερα αγαστή συνεργασία τους και ευχήθηκαν σε όλους καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. «Παρά τις δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, η ΟΛΘ ΑΕ παρουσιάζει σήμερα υψηλή κερδοφορία, ισχυρή ρευστότητα και μηδενικό δανεισμό. Με τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησής της να εισέρχεται στο τελικό στάδιο, η εταιρεία βρίσκεται στο κατώφλι μίας νέας εποχής με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές», επισήμανε ο κ. Μέλλιος.

Το φλουρί κέρδισε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Παναγιώτης Καρδαράς.

Με εκπροσώπους της εταιρείας South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Limited και στελέχη της Terminal Link SAS συναντήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΘ ΑΕ κ. Κωνσταντίνος Μέλλιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μακρής, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Ρούτος και στελέχη της εταιρείας στο κτίριο διοίκησης του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν το μέλος του ΔΣ της South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Ltd κ. Σωτήρης Θεοφάνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Terminal Link SAS και μέλος ΔΣ της SEGT Ltd, κ. Boris Wenzel, τα στελέχη της Terminal Link SAS κ.κ. Rui Pinto και Marc Riondel και ο νομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Γιώργος Παπαχρήστου. Να σημειωθεί ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2017 υπογράφτηκε η σύμβαση πώλησης του 67% των μετοχών της ΟΛΘ ΑΕ στην   South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Limited, την εταιρεία που σύστησε η ένωση του προτιμητέου επενδυτή «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS».

Κατά τη διάρκεια της επίσημης συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα και με αμοιβαία διάθεση συνεργασίας, οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενημερώθηκαν για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και συμβατικού φορτίου και για θέματα λειτουργικής και επιχειρησιακής φύσης. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων για βασικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Λιμένα της Θεσσαλονίκης το επόμενο διάστημα.

Όπως τόνισε ο κ. Μέλλιος, το 2017 καταγράφηκε ρεκόρ δεκαετίας και η δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας  στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (πάνω από 400.000 TEUs), παρά τη συνεχιζόμενη απεργία των τελωνειακών υπαλλήλων στη νυχτερινή βάρδια της Πύλης 16 του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Από την πλευρά του ο κ. Μακρής ανέδειξε τα ζητήματα-«κλειδιά» της επόμενης περιόδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Στο τέλος της συνάντησης συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν νέες συσκέψεις το επόμενο διάστημα για την εξέταση των θεμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης του στρατηγικού επενδυτή.

Με ρεκόρ δεκαετίας στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων έκλεισε το 2017 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς διακινήθηκαν  περισσότερα από 400.000 ΤEUs.  Η ΟΛΘ ΑΕ πέτυχε την δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας  (διακίνηση 401.746  TEUs), σημειώνοντας παράλληλα σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2016.

Σήμερα, ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Μέλλιος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Δημήτρης Μακρής συνεχάρησαν τα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας για το  ρεκόρ διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο επετεύχθη παρά τις αρνητικές συνέπειες της απεργίας των τελωνειακών υπαλλήλων στη νυχτερινή βάρδια της  Πύλης 16 του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως σημαντική αύξηση καταγράφηκε το 2017 και στη διακίνηση συμβατικού φορτίου, σε σύγκριση με το 2016.

Ο κ. Μακρής τόνισε πως «η ΟΛΘ ΑΕ, συνεχίζοντας τη στενή συνεργασία με τους ναυτικούς πράκτορες, τους εκτελωνιστές και τους εμπλεκόμενους φορείς της λιμενικής κοινότητας, επιδιώκει σταθερά την ενίσχυση της θέσης του Λιμένα της Θεσσαλονίκης στη λιμενική αγορά της περιοχής».

Το κρουαζιερόπλοιο «Marina» καταπλέει σήμερα, Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, στις 9 π.μ., στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με 1.220 επιβάτες και 800 άτομα πλήρωμα.

Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μεταφέρει τουρίστες κυρίως από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Μ. Βρετανία, έρχεται από τη Σαντορίνη και «δένει» για πρώτη φορά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα παραμείνει για οκτώ ώρες. Για τους επιβάτες έχουν προγραμματιστεί οργανωμένες περιηγήσεις στην πόλη και επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Βεργίνας, της Πέλλας και του Δίου.

Το κρουαζιερόπλοιο  θα αποπλεύσει στις 5 μ.μ. από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό τον Βόλο, ενώ το ταξίδι του ολοκληρώνεται το Σάββατο 28 Οκτωβρίου, οπότε και θα προσεγγίσει το λιμάνι του Πειραιά.